Budimex.pl
PL    

Budimex wybuduje drogę ekspresową S3

Data aktualności: 27 lutego 2015
Budimex wybuduje drogę ekspresową S3

Umowa ma wartość 638,7 mln zł netto.
Zakres prac obejmuje budowę:
• 22,6- kilometrowego odcinka drogi ekspresowej (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu),
• trzech węzłów drogowych: Legnica Północ, Legnica Zachód i Legnica II,
• dróg wewnętrznych i dojazdowych,
• 14 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej (w tym trzech wiaduktów pełniących funkcję przejść ekologicznych, dwóch wiaduktów nad linią kolejową, sześciu wiaduktów drogowych, jednego nad kanałem, jednego nad autostradą A4 i mostu nad Kaczawą),
• przejazdu rowerowego pod łącznicą węzła Legnica Zachód,
• czterech wiaduktów w ciągu dróg obsługujących, pełniących funkcję dolnych przejść dla zwierząt,
• 12 wiaduktów nad drogą ekspresową , w ciągu dróg lokalnych, (w tym wiadukty nad autostradą A4,
• czterech przejść dla zwierząt nad drogą ekspresową,
• przepustów, odwodnienia drogi, urządzeń ochrony środowiska, kanalizacji teletechnicznej, ogrodzenia drogi na całej długości.
Do obowiązków wykonawcy należy także przygotowanie terenu pod MOP-y (Miejsca Obsługi Podróżnych). Na realizację inwestycji Budimex będzie miał 33 miesiące od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).