Budimex.pl
PL    

Budimex wybuduje blok energetyczny w Elektrowni Turów

Data aktualności: 10 lipca 2014
Budimex wybuduje blok energetyczny w Elektrowni Turów

10 lipca 2014 r. konsorcjum firm: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (lider konsorcjum z 55,38% udziałów), Budimeksu SA (partner konsorcjum z 22,31% udziałów) oraz Tecnicas Reunidas SA (partner konsorcjum z 22,31% udziałów) podpisało z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie umowę na budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów.?
Umowa obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nowego bloku energetycznego o mocy elektrycznej netto 450 MWe (megawat mocy elektrycznej), w tym zabudowę przepływowego kotła na nadkrytyczne parametry pary, turbiny kondensacyjnej z generatorem i mokrego układu odsiarczania spalin.

Wartość umowy wynosi 3 mld 250 mln złotych netto, z czego na Budimex przypada 725 mln zł netto.

Realizacja robót rozpocznie się po wystawieniu przez zamawiającego polecenia rozpoczęcia prac. Na wykonanie prac konsorcjum ma 56 miesięcy.
 
Zakres prac Budimeksu obejmuje:

  • projektowanie,
  • roboty budowlane i montażowe wraz z dostawami konstrukcji stalowych,
  • dostawy i montaż części elektrycznej oraz montaż aparatury kontrolno- pomiarowej i automatyki,
  • budowę układu chłodzenia z zastosowaniem chłodni kominowej z układem odprowadzenia spalin oczyszczonych,
  • zabudowę układu odpopielania i odżużlania,
  • pozostałe dostawy i roboty w zakresie gospodarek pomocniczych.

Po etapie projektowania, wykonaniu robót demontażowych, rozbiórkowych i przekładkowych Budimex przystąpi do robót budowlanych, tj. wykonywania wykopów i fundamentów. Realizacja tego kontraktu nie będzie miała wpływu na tegoroczne wyniki finansowe spółki, co wynika ze specyfiki prac zaplanowanych na ten rok.

Budimex jest zainteresowany realizacją kolejnych kontraktów energetycznych. Bacznie analizuje planowane inwestycje  i uczestniczy w około 10 postępowaniach przetargowych w obszarze energetyki. W związku z tym spółka planuje też zwiększyć zatrudnienie specjalistów z branży energetycznej.?