Budimex.pl
PL    

Budimex w składzie FTSE4Good Emerging Index

Data aktualności: 12 stycznia 2017
Budimex w składzie FTSE4Good Emerging Index

Z przyjemnością informujemy, że Budimex znalazł się w składzie FTSE4Good Emerging Index.

 

Indeks ten jest rozszerzeniem serii indeksów FTSE4Good i został stworzony do pomiaru wydajności spółek w zakresie działań na rzecz środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego (ESG). Obejmuje on swoim zakresem kraje z zakresu Emerging Markets.

 

FTSE4GOOD series to indeksy wprowadzone przez London Stock Exchange i Finacial Times w lipcu 2001 r. Obecnie obliczane są indeksy dla całego świata, wybranych rynków oraz regionów. Selekcja spółek do indeksów obejmuje selekcję negatywną (wykluczane są spółki zajmujące się produkcją broni, używek czy nie przestrzegające zasad równości społecznej) oraz pozytywną (działanie na rzecz ochrony środowiska, rozwijanie pozytywnych relacji z otoczeniem, utrzymanie i rozwój praw człowieka, walka z korupcją). Indeksy te mają, jako jedyne, specjalny status uznawany przez UNICEF.