Budimex.pl
PL    

Budimex rozbuduje drogi w Poznaniu

Data aktualności: 30 czerwca 2015
Budimex rozbuduje drogi w Poznaniu

30 czerwca 2015 roku Budimex podpisał ze spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie umowę na budowę i rozbudowę dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych. Umowa ma wartość 68,7 mln złotych netto.
W ramach inwestycji Budimex  rozbuduje 1,5 km odcinek ul. Gdyńskiej od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta Poznania. Droga będzie miała dwie jezdnie rozdzielone pasem zieleni. Dodatkowo zostanie rozbudowane skrzyżowanie z ul. Chemiczną. Zakres prac obejmuje również budowę tunelu dla pieszych i rowerzystów pod linią kolejową 395 Zieleniec-Kiekrz i pod ul. Gdyńską, a także budowę dróg dojazdowych i rozprowadzających ruch w rejonie węzła oraz 450- metrowego odcinka drogi dojazdowej do spalarni .
Kolejnym zadaniem jest rozbudowa 1,4 –kilometrowego odcinka  ul. Bałtyckiej od mostu Lecha do skrzyżowania z ulica Syrenią. Ulica będzie miała dwie jezdnie rozdzielone pasem zieleni. Rozbudowane zostaną także skrzyżowania z ulicami Gdyńską, Syrenią oraz Chemiczną.
Do zadań wykonawcy należy również budowa  dróg dojazdowych i  rozprowadzających, ścieżek rowerowych, chodników i zatok autobusowych,  wykonanie  oświetlenia  ulicznego,  kanalizacji  deszczowej oraz urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu.
Prace zakończą się 30 października 2016 roku.