Budimex.pl
PL    

Budimex przyjął Kartę Różnorodności

Data aktualności: 9 listopada 2016
Budimex przyjął Kartę Różnorodności

Budimex 8 listopada znalazł się w gronie firm, które podpisały Kartę Różnorodności. To inicjatywa koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W ten sposób firma chce promować i rozpowszechniać wśród Pracowników politykę równego traktowania i zarządzania różnorodnością, którą przyjęła we wrześniu tego roku.

 

Zasady równego traktowania pracowników zawsze odgrywały istotną rolę w polityce personalnej Budimeksu. Chcąc to podkreślić, we wrześniu spółka przyjęła Politykę Różnorodności, a teraz dołączyła do grona 150 sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce. Popierając tę międzynarodową inicjatywę Budimex chce położyć jeszcze większy nacisk na promowanie w firmie zasad równego traktowania wszystkich swoich pracowników oraz do zapobiegania  jakiejkolwiek dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na płeć, wiek, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną, czy wyznanie, wierząc, że wspieranie różnorodności niesie za sobą wymierne korzyści i wpływa na rozwój i innowacyjność organizacji, dając pracownikom szansę wspólnego uczenia się oraz wzajemnego dzielenia wiedzą.

 

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwecja, Włochy. Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.