Budimex.pl
PL    

Budimex przekazał Warbudowi kierowanie Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Data aktualności: 19 lutego 2016
Budimex przekazał Warbudowi kierowanie Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

18 lutego 2016 roku, po dwóch latach sprawowania prezydencji w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Budimex przekazał Warbudowi kierowanie nieformalnym stowarzyszeniem dziesięciu największych na polskim rynku generalnych wykonawców.  Zmiana jest konsekwencją wcześniejszych ustaleń sygnatariuszy Porozumienia, według których liderem w kolejnych okresach będzie inna firma.
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zostało założone w 2010 roku. Jako pierwsza, od 2012 roku, prezydencję sprawowała Skanska. Sygnatariusze Porozumienia wprowadzili w tym czasie na swoje budowy jednolite szkolenia okresowe. Wtedy zapadła decyzja o zorganizowaniu na budowach Porozumienia Tydzień Bezpieczeństwa – akcja promująca bezpieczną pracę, która objęła swoim zasięgiem ponad 20 tys. pracowników sił własnych i kilkanaście tysięcy podwykonawców. W firmach należących do Porozumienia przygotowano standardy BHP pomocne w przygotowaniu wspólnej dla Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót.
W lutym 2014 roku prezydencję w Porozumieniu objął Budimex, podczas której do grona sygnatariuszy dołączyły kolejne firmy – Erbud i Unibep. Naturalnym kierunkiem ku poprawie bezpieczeństwa w budownictwie była kontynuacja działań zainicjowanych w poprzednim okresie oraz  podjęcie nowych inicjatyw. Sygnatariusze Porozumienia działają wspólnie, wciąż i przenoszą te standardy na podwykonawców, ponieważ właśnie w tej grupie najczęściej dochodzi do wypadków śmiertelnych. Porozumienie wypracowało wiele rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa. Wszyscy sygnatariusze stawiają podwykonawcom takie same wymagania dotyczące BHP na budowie. W tym celu został opracowany i wdrożony wspólny załącznik do umów podwykonawczych „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy", który zobowiązuje podwykonawców do organizowania i prowadzenia robót w sposób gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz nakłada obowiązek współpracy z sygnatariuszami Porozumienia w zakresie BHP.
Kolejnym krokiem było opracowanie i wdrożenie „Wytycznych do sporządzania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót”. Ocena ryzyka odnosi się do konkretnego zadania i wiąże z  każdorazowym przygotowaniem IBWR i w konsekwencji podjęciem działań minimalizujących ryzyko już na etapie planowania prac.
Zespół projektowy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, w skład którego wchodzą specjaliści z zakresu  BHP, przygotował szkolenia dla pracowników sił własnych i podwykonawców oparte na koncepcji przedstawienia treści szkolenia w sposób procesowy, bazujący na aktywności uczestników. Realizację planu wśród podwykonawców ułatwi współpraca z ZUS, który w ramach programów prewencyjnych będzie finansował szkolenia dla małych i średnich firm. Szkolenia dla tej grupy powinny być dostępne nieodpłatnie od maja br. we wszystkich województwach.
Porozumienie angażuje podwykonawców we wszelkie przedsięwzięcia służące podnoszeniu kultury BHP. Jednym z nich jest Tydzień Bezpieczeństwa. W bieżącym roku odbędzie się już 3. edycja tego wydarzenia.
Po kilku latach obecności na rynku Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest rozpoznawalne w wielu środowiskach związanych z branżą budowlaną. Efekty inicjatyw i działań podejmowanych przez sygnatariuszy zauważyły instytucje publiczne, jak np. Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwo Rozwoju, czy też GDDKiA, które traktują Porozumienie jak społecznego partnera i zapraszają je do współpracy. Do grona instytucji wspierających w 2015 roku dołączyło Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, dzięki czemu wypracowane przez sygnatariuszy rozwiązania zostały upowszechnione także w tym gronie.
Inicjatywy zmierzające ku poprawie bezpieczeństwa wspiera wiele środowisk związanych z branżą budowlaną. To pozwala patrzeć w przyszłość z nadzieją na to, że podobnie jak w Wielkiej Brytanii, liczba wypadków w branży budowlanej znacząco się zmniejszy i budownictwo przestanie być niechlubnym przykładem wysokiej wypadkowości.    
Nadal jest jeszcze wiele do zrobienia w kwestii bezpieczeństwa w branży budowlanej. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie pod przewodnictwem Warbudu będzie kontynuowało i rozwijało inicjatywy podjęte w poprzednich latach. Wśród priorytetów znalazło się opracowaniem minimalnych standardów dla prac szczególnie niebezpiecznych oraz ujednolicenie systemów zabezpieczeń technicznych na budowach Porozumienia.  
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie skupia 10 firm budowlanych. Są to Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Mota-Engil, PORR Polska Infrastructure, Polimex Mostostal, Skanska, Unibep i Warbud. Celem Porozumienia jest poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach.