Budimex.pl
PL    

Budimex podpisał umowę na budowę drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne

Data aktualności: 30 listopada 2022
Budimex podpisał umowę na budowę drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne

Budimex podpisał z lubelskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad umowę na projekt i budowę odcinka S17 Tomaszów Lubelski – Hrebenne.

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 zlokalizowanej na  terenie  województwa  lubelskiego,  w  powiecie  tomaszowskim,  na  terenie  gmin Tomaszów Lubelski, Bełżec oraz Lubycza Królewska.

 

Prace rozpoczną się za węzłem Tomaszów Lubelski Południe, gdzie trasa przetnie obecną drogę krajową i pobiegnie po jej zachodniej stronie. Ominie Lubyczę Królewską i dalej poprowadzona będzie w korytarzu obecnej DK17. Zakończenie odcinka zaplanowano na włączeniu do istniejącej obwodnicy Hrebennego.

 

W ramach projektu wykonamy:

 • budowę drogi ekspresowej o długości ok 17,3 km,
 • węzeł drogowy – „Bełżec” pozwalający na komunikację z drogą nr 17,
 • budowę dodatkowych  jezdni,  zlokalizowanych  w  pasie  drogowym  drogi ekspresowej,
 • budowę i przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 • utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,
 • obiekty inżynierskie w ciągu  drogi ekspresowej i  w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową,
 • system odwodnienia terenu,
 • urządzenia ochrony środowiska w tym: ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne, ?zieleń, ogrodzenia drogi ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe,
 • infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowe w tym: sieci ?energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację ?deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i naziemnej,
 • wyburzenie budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,
 • sieć teletechniczną,
 • oświetlenie drogowe,
 • organizację ruchu,
 • system zarządzania ruchem,
 • przełożenie lub przebudowę koryt rzek i cieków.

 

Obiekty inżynieryjne:

 • Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej – 7 obiektów
 • Wiadukty drogowe nad drogą ekspresową – 2 obiekty
 • Przejścia ekologiczne – dla zwierząt dużych górą – 3 obiekty
 • Przejścia ekologiczne – dla zwierząt średnich – 2 obiekty

 

Wartość inwestycji : 598 268 790 PLN brutto (486 397 390 PLN netto)

Czas realizacji : 36 miesięcy nie wliczając zim w okresie wykonywania robót

Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia : lipiec 2026 roku.