Budimex.pl
PL    

Budimex podpisał kontrakt z EDF Polska

Data aktualności: 18 grudnia 2014
Budimex podpisał kontrakt z EDF Polska

Wartość kontraktu wynosi ok. 27 mln zł netto.
Umowa obejmuje projekt, dostawy, montaż i uruchomienie nowej kotłowni szczytowej w zakresie Ballance of Plant (bez dostawy kotłów, kanałów spalin i komina).

Zakres prac obejmuje wykonanie:

  • instalacji podawania oleju lekkiego wraz z adaptacją istniejącego zbiornika,
  • układu wyprowadzenia mocy cieplnej z nowych kotłów wraz dostawą urządzeń,
  • instalacji elektrycznych,
  • instalacji AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki) w tym CEMS (ciągły monitoring emisji spalin),
  • robót budowlanych,
  • instalacji przeciwpożarowej,

a także rozruch urządzeń i szkolenie pracowników.
To już kolejny w bieżącym roku kontrakt energetyczny Budimeksu. W lipcu spółka podpisała umowę na wykonanie nowego bloku energetycznego o mocy elektrycznej netto 450 MWe (megawat mocy elektrycznej) w elektrowni Turów. Inwestycję o wartości 3 mld 250 mln złotych netto Budimex realizuje w konsorcjum z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (lider konsorcjum z 55,38% udziałów) oraz Tecnicas Reunidas SA (partner konsorcjum z 22,31% udziałów).
8 grudnia 2014 roku PGNiG Termika SA rozstrzygnęła przetarg na dostawę i montaż instalacji odazotowania spalin oraz modernizację instalacji odsiarczania spalin dla kotła K2 w Elektrociepłowni Siekierki. Najniższą ofertę (62,9 mln złotych netto) złożyło konsorcjum firm Andritz Energy & Environment GmbH (lider, 49 proc.) i Budimeksu SA (partner, 51 proc.).
Spółka jest zainteresowana realizacją kolejnych kontraktów energetycznych. Bacznie analizuje planowane inwestycje  i uczestniczy w postępowaniach przetargowych w obszarze energetyki. W związku z tym Budimex planuje też zwiększyć zatrudnienie specjalistów z branży energetycznej.