Budimex.pl
PL    

Budimex i EDF Renewables podpisują strategiczne partnerstwo, aby realizować inwestycje w morską energetykę wiatrową na polskich obszarach morskich

Data aktualności: 3 sierpnia 2022
 Budimex i EDF Renewables podpisują strategiczne partnerstwo, aby realizować inwestycje w morską energetykę wiatrową na polskich obszarach morskich

Budimex i EDF Renewables ogłaszają podpisanie porozumienia o współpracy (MoU) na zasadzie równych udziałów (w proporcji 50/50) dotyczącego wspólnego zaangażowania w realizację inwestycji w morskie farmy wiatrowe w ramach drugiej fazy rozwoju offshore w Polsce.

 

Polska buduje ogromny potencjał, który wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego i pozwoli na dekarbonizację przyszłego miksu energetycznego. Polski rząd dąży do zwiększenia udziału energii odnawialnej, poprzez uwolnienie ogromnego potencjału Morza Bałtyckiego dla morskich farm wiatrowych.

 

W ramach drugiej fazy rozwoju offshore zostało udostępnionych 11 nowych lokalizacji pod budowę morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. Oczekiwana moc planowanych inwestycji w drugiej fazie ma wynieść 11 GW. Rozwój offshore to jeden z fundamentów transformacji energetycznej Polski. Morskie farmy wiatrowe mają stanowić nowe źródła energii w naszym kraju, a także znacząco zredukować udział węgla w produkcji energii elektrycznej.

 

Firma EDF Renewables, która posiada bogate doświadczenie w dziedzinie OZE, w szczególności w projektowaniu, przygotowaniu, budowie i eksploatacji odnawialnych źródeł energii, złożyła 10 aplikacji o pozwolenia lokalizacyjne dla nowych obszarów pod budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Celem współpracy między Budimex a EDF Renewables jest wykorzystanie szczególnych kompetencji oraz mocnych stron obu spółek i uzyskanie pozwoleń lokalizacyjnych w ramach wniosków złożonych przez EDF Renewables.

 

Budimex jako największy generalny wykonawca projektów infrastrukturalnych w Polsce wniesie do wspólnego przedsięwzięcia swoje bogate doświadczenie zdobyte w czasie realizacji różnorodnych inwestycji w Polsce, obszerną wiedzę i doświadczenie w zakresie rozwoju aktywów związanych z energią odnawialną na całym świecie dzięki potencjałowi uzyskanemu w wyniku utworzenia w Grupie Ferrovial jednostki biznesowej zajmującej się nową infrastrukturą energetyczną oraz szeroką sieć kontrahentów, partnerów i podmiotów współpracujących z Grupą Budimex. Budimex chce aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej kraju i wciąż rozwijać profil działalności biznesowej o inwestycje w OZE.

 

"Transformacja energetyczna ma miejsce tu i teraz. Drzemie w niej ogromny potencjał, a na rynku OZE chcemy być aktywnym graczem. Naszym celem jest aby do 2026 r. cała energia z której korzysta Budimex pochodziła z OZE. Dzięki zaangażowaniu naszych zespołów oraz wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań, cała energia może pochodzić ze źródeł odnawialnych." – powiedział Artur Popko, prezes Grupy Budimex.

 

Alicja Chilińska - Zawadzka, Prezes Zarządu EDF Renewables w Polsce, stwierdziła: "EDF Renewables działa w Polsce od ponad dziesięciu lat i posiada łączny portfel 800 MW projektów już działających i będących na etapie rozwoju, a także korzysta z solidnej sieci lokalnych partnerów. Spółka jest intensywnie zaangażowana w transformację energetyczną w Polsce. Ta umowa jest kolejnym krokiem pokazującym uwagę, jaką przywiązujemy do partnerstwa z polskimi interesariuszami w realizacji naszych projektów i łańcucha korzyści płynących z inwestycji offshore. EDF Renewables korzysta również z wieloletniego doświadczenia w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, zdobytego w Europie, Chinach, a ostatnio w Stanach Zjednoczonych."

 

Firmy zobowiązały się do współpracy na zasadzie wyłączności w zakresie inwestycji w morskie farmy wiatrowe na polskiej części Bałtyku, będąc jednocześnie otwartymi na potencjalne rozszerzenie porozumienia na inne podmioty, gdyby przyniosło to dodatkową wartość dla zawiązanego partnerstwa. Strony będą dążyć do zawarcia w najbliższym czasie kompleksowej umowy, która będzie podstawą do ścisłej współpracy w zakresie inwestycji w morską energetykę wiatrową. 

 

O Budimex

Grupa Budimex to polska firma z ponad 50-letnią tradycją., której większościowym akcjonariuszem jest Grupa Ferrovial. Spółka to największy krajowy wykonawca projektów infrastrukturalnych, którego zakres prac obejmuje generalne wykonawstwo w sektorach drogowych, kolejowych, kubaturowych, hydrotechnicznych energetycznych, przemysłowych czy wojskowych. Ponadto profil działalności zawiera działalność usługową (zarządzanie odpadami i infrastrukturą drogową) oraz inwestycje w segment odnawialnych źródeł energii. Począwszy od 1995 roku akcje Budimex są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

O EDF Renewables

EDF Renewables jest międzynarodowym liderem w dziedzinie energii odnawialnej, którego moc zainstalowana netto wynosi 10,1 GW (15,6 GW brutto) na całym świecie. Jej rozwój koncentruje się na energii wiatrowej i fotowoltaicznej. EDF Renewables działa głównie w Europie i Ameryce Północnej, ale kontynuuje swój rozwój przenosząc się do obiecujących regionów wschodzących, takich jak Brazylia, Chiny, Indie, RPA, Australia i Bliski Wschód. Firma ma silną pozycję w morskiej energetyce wiatrowej, ale także w innych obszarach energii odnawialnej, takich jak magazynowanie energii. EDF Renewables rozwija, buduje, obsługuje i utrzymuje projekty związane z energią odnawialną, zarówno dla siebie, jak i dla osób trzecich.??