Budimex.pl
PL    

Budimex finalizuje prace na gazociągu Goleniów- Ciecierzyce jednym z odcinków Baltic Pipe

Data aktualności: 6 czerwca 2022
 Budimex finalizuje prace na gazociągu Goleniów- Ciecierzyce jednym z odcinków Baltic Pipe

W końcową fazę wchodzą prace przy budowie gazociągu Goleniów – Ciecierzyce  który wchodzi w skład realizowanego przez GAZ-SYSTEM projektu Baltic Pipe, To najdłuższy, bo mierzący blisko 122 kilometry, lądowy odcinek gazowej magistrali, która umożliwi dostawę do Polski gazu ze złóż norweskich.

 

"To dla nas bardzo ważny kontrakt, zarówno ze względu na skalę, jesteśmy bowiem odpowiedzialni za wykonanie najdłuższego lądowego odcinka Baltic Pipe, jak i konieczność zapewnienia najwyższej jakości gazociągu. Jednocześnie udało nam się, mimo trudnej sytuacji na rynku materiałów budowlanych i odpływowi ukraińskich pracowników, utrzymać wysokie tempo prac. Wszystko więc wskazuje na to, że budowany przez nas odcinek, wraz z obiektami towarzyszącymi, uzyska pozwolenie na użytkowanie już w lipcu. Realizowany przez GAZ-SYSTEM projekt Baltic Pipe to strategiczny element infrastruktury naszego kraju, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne państwa. Tym bardziej cieszy nas, że jako największa polska spółka budowlana możemy brać w nim udział." mówi Artur Popko, prezes zarządu Budimex S.A., generalnego wykonawcy odcinka.

 

W czerwcu Budimex planuje z Inwestorem dokonać odbiór techniczny -  miesiąc przed terminem umownym. W czerwcu i lipcu zostanie wykonany nagazowanie i rozruch odcinka, a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie powinno nastąpić w lipcu.

 

"To już trzeci kontrakt, który wykonujemy dla GAZ-SYSTEM-u. To doświadczenie pozwala nam na utrzymanie wysokiego tempa prac przy zapewnieniu odpowiedniej jakości wykonania. Podobnie jak w przypadku realizowanego przez nas odcinka gazociągu na Słowację, także odcinek Baltic Pipe planujemy ukończyć przed terminem, choć wyzwań inżynieryjnych nie brakowało. Ominięcie przeszkód naziemnych, takich jak rzeki czy drogi, wymagało od nas wykonania 55 przejść bezwykopowych, metododami mikrotunelowania, przewiertów i przecisków oraz  4 przekroczenia w najnowocześniejszej technologii Direct Pipe. Tak powstały przewierty pod rzekami Ina, Pełcz oraz Krąpiel i ostatni, najdłuższy w Polsce, pod Wartą, o długości 1400 m." – komentuje Piotr Świecki, dyrektor budownictwa energetycznego w firmie Budimex.

 

Zastosowane przez Budimex technologie pozwalają na mało inwazyjne przekraczanie trudnych geologicznie lub urbanizacyjne terenów, są więc najbardziej przyjazne dla środowiska i przyspieszają realizację prac. Przewiert pod Wartą w najniższym punkcie położony jest na głębokości aż 40 m. Na pozostałych fragmentach gazociąg został ułożony na głębokości minimum 1,2 metra w odpowiednio przygotowanym wykopie na niektórych odcinkach zabezpieczonym ściankami szczelnymi ze względu na panujące warunki geologiczne. Rurociągowi towarzyszy także odpowiednia infrastruktura i obiekty technologiczne.

 

"Oprócz samego rurociągu, o długości blisko 122 km, połączonego za pomocą ok. 8 tys. spoin, zrealizowaliśmy także cztery obiekty technologiczne: rozbudowę Tłoczni Gazu Goleniów o zespół śluzy nadawczej tłoka oraz budowę zespołów zaporowo-upustowych w Kolonii Kiczarowo, Przywodziu oraz Buszowie. Obecnie przygotowujemy gazociąg do przyłączenia do części obiektowych na obydwu końcach odcinka. Całość rurociągu w gruncie jest już ułożona, przeszła również wszystkie próby ciśnieniowe, zakończyliśmy spawanie liniowe i montażowe. Wykonaliśmy spoiny gwarantowane na granicach odcinków próbnych i jesteśmy teraz na etapie prac polegających na badaniu gazociągu tłokiem geometrycznym, tak aby w czerwcu z Inwestorem dokonać Odbioru Technicznego, rozpocząć nagazowanie i rozruch." – dodaje Szczepan Konopczak, Kierownik kontraktu z firmy Budimex.

 

Zgodnie z zapowiedziami Inwestora, przesył gazu  Baltic Pipe ma zostać uruchomiony  w październiku 2022 r. Zakres 122-kilometrowej inwestycji realizowanej przez Budimex obejmuje między innymi:

 

  • budowę części liniowej gazociągu o średnicy DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinku od tłoczni Goleniów do stacji śluz Ciecierzyce,
  • przebudowę Tłoczni Gazu Goleniów obejmującą: Goleniów-Płoty, DN 500 MOP 6,3MPa Odolanów-Police, DN700 MOP 8,4MPa Szczecin-Lwówek;
  • budowę liniowego zespołu zaporowo-upustowego ZZU Kolonia Kiczarowo z układami obejściowymi
  • budowę liniowych zespołów zaporowo-upustowych, ZZU Przywodzie i ZZU Buszów wraz z układami obejściowymi wyposażonymi w kolektory umożliwiające podłączanie nowych stacji/odbiorców, przyłączami energetycznymi, instalacją AKPiA i telemetrii oraz pozostałą infrastrukturą;
  • budowę systemu czynnej ochrony antykorozyjnej gazociągu
  • nagazowanie i uruchomienie gazociągu.