Budimex.pl
PL    

Budimex dokończy budowę obwodnicy Hrubieszowa

Data aktualności: 6 maja 2015
Budimex dokończy budowę obwodnicy Hrubieszowa

6 maja 2015 roku Budimex podpisał z lubelskim Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad umowę na kontynuację budowy obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa. Umowa ma wartość 33,2 mln zł netto.

Zakres prac obejmuje:

  • budowę 9,3- kilometrowego odcinka jednojezdniowej drogi klasy GP;

- wykopy  - 19 300 m3,
- nasypy  - 31 500 m3,
- warstwa mrozoochronna (32 cm)  - 11 500 m3,
- podbudowa z betonu asfaltowego (10 cm) - 13 000 ton,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (9 cm) – 20 000 ton,
- warstwa ścieralna z SMA (4 cm) - 10 000 ton,

  • budowę 21 dróg serwisowych klasy D o łącznej długości 7,34 km;
  • prace wykończeniowe na 29 obiektach inżynierskich w ciągu obwodnicy (4 mosty, 7 wiaduktów, 18 przejść dla zwierząt i 89 przepustów).

Do obowiązków wykonawcy należy również skompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Na realizację inwestycji Budimex ma 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.