Budimex.pl
PL    

Budimex będzie bliżej współdziałał z KAS

Data aktualności: 21 grudnia 2022
Budimex będzie bliżej współdziałał z KAS

Program ten to nowa forma relacji i ścisłej, partnerskiej współpracy, pomiędzy dużymi podatnikami a KAS. Udział w Programie jest potwierdzeniem, że stosowane u podatnika procedury i procesy podatkowe oraz nadzór nad rozliczeniami podatkowymi spełniają najwyższe standardy. To również dla przystępujących do Programu podmiotów szereg korzyści dotychczas niedostępnych. To również nowy wymiar relacji i interakcji między podatnikiem a administracją skarbową, oparty o wzajemne zaufanie, transparentność i współpracę.

 

Program Współdziałania to nowe rozwiązanie przewidziane dla dużych podatników (powyżej 50 mln euro przychodów rocznie) w ramach którego podatnik podpisuje z Szefem KAS umowę o współdziałanie i nawiązuje z administracją skarbową nowy wymiar relacji i interakcji.

 

Działając w ramach Programu, podatnik nie jest poddawany kontrolom, natomiast jest objęty tzw. audytem monitorującym, w ramach którego oceniana jest jakość i efektywność tzw. Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego i zarządzania ryzykiem podatkowym – mówi Marcin Węgłowski – Członek Zarządu i Dyrektor Finansowo-Ekonomiczny Budimex SA.

 

W ramach Programu Współdziałania podatnik uzyskuje min pewność poprawnego stosowania prawa podatkowego w czasie teraźniejszym, przekładającą się na pewność i przewidywalność wydatków związanych z obciążeniami podatkowymi oraz możliwość zawierania tzw. porozumień podatkowych.

 

Wejście do Programu znacząco poprawia bezpieczeństwo w organizacji i pozwala na jej wzrost bez ryzyka podatkowego. Tego typu rozwiązania przewidziane w szczególności dla dużych przedsiębiorców znane są w wielu krajach UE (tzw. Cooperative Compliance lub Horizontal Monitoring) – dodaje Marcin Węgłowski.

 

Jak informuje Polski Związek Pracodawców Budownictwa, według najnowszego raportu opublikowanego we wrześniu 2022 roku przez Polityka Insight – „Liderzy CIT. Jak polskie firmy płacą podatki” w latach 2012-2020 branża budowlana odprowadziła ok. 2,8 mld zł podatku dochodowego od osób prawnych do budżetu Państwa od 2012 roku. Największym płatnikiem podatku CIT wśród firm budowlanych działających na krajowym rynku był polski Budimex. Jak podaje raport, w latach 2012-2020 największy wykonawca odprowadził 718 mln zł skumulowanego podatku CIT.