Budimex.pl
PL    

Aktualności

 Budowa Planetarium Śląskiego nie zwalnia tempa

Trwają prace związane z rozbudową Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Inwestycja o wartości 74,5 mln zł netto obejmuje modernizację istniejących obiektów i wybudowanie nowej części budynku. Dawne planetarium powiększy swoją powierzchnię o ponad 3 tysiące metrów kwadratowych. Budowa pracuje normalnie, mimo przerwy zimowej – modernizacja i rozbudowa obiektu jest zaawansowana w blisko 50%. Kontraktowy termin zakończenia prac budowlanych upływa z końcem sierpnia 2021.

 Gdański wiadukt Biskupia Górka gotowy

Budimex przekaże 29 stycznia (piątek) do użytkowania drugą część wiaduktu Biskupia Górka w centrum Gdańska. Sytuacja ta spowoduje, iż ruch samochodowy i pieszy odbywał się będzie już w docelowym układzie, czyli po dwóch pasach w każdą ze stron. Prace nad jezdnią lewą obejmowały rozbiórkę istniejącego wiaduktu i budowę nowego, jak również liczne prace towarzyszące z zakresu przebudowy infrastruktury drogowej i towarzyszących branż.

 Trwa budowa Kolektora Wiślanego w Warszawie

W poniedziałek 18 stycznia tarcza AVM Barbara na budowie kolektora MPWiK przebiła się do komory odbiorczej zlokalizowanej za Trasą Toruńską (Armii Krajowej).

Przedsprzedaż i sprzedaż mieszkań w IV kwartale 2020 roku

Przedsprzedaż i sprzedaż mieszkań w IV kwartale 2020 roku

 Powstaje obwodnica Oleśnicy

Trwają prace budowlane realizowane przez Budimex na wschodniej obwodnicy Oleśnicy w woj. dolnośląskim. Mimo okresu zimowego budowa jest realizowana zgodnie z harmonogramem, a trzy i półkilometrowa droga wojewódzka nr 451 zostanie oddana do ruchu w IV kwartale 2021 roku.

 A1 już bez wąskich gardeł i z dwoma pasami ruchu w każdą stronę

29 i 30 grudnia na budowie odcinka A1 Tuszyn – Piotrków Budimex oddał do eksploatacji dwa kluczowe węzły: Piotrków Zachód (połączenie budowanej A1 z S8) i Piotrków Południe (tzw. największe rondo Europy).

 Węzeł kolejowy Gdynia Port zmodernizowany już w 30%

Trwa przebudowa węzła kolejowego Gdynia Port. Realizację projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, wykonuje firma Budimex. Generalny wykonawca przeprowadził już ponad 30 procent wszystkich prac objętych kontraktem. Głównym celem budowy jest poprawa przepustowości strategicznego węzła kolejowego i zwiększenie ilości transportowanych ładunków. Projekt za 1,5 mld zł netto współfinansowany jest ze środków unijnych instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

 Pierwsza synchronizacja nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów

Prace na budowie nowego bloku energetycznego o mocy 496 MW w Elektrowni Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, wchodzą w finalną fazę realizacji. 21 grudnia o godz. 15:36 blok po raz pierwszy został zsynchronizowany z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). Tym samym rozpoczął się proces prowadzenia ruchu regulacyjnego układów technologicznych i ich optymalizacja oraz produkcja energii elektrycznej w nowobudowanym bloku energetycznym. Generalnym wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Mitsubishi Power Europe, Tecnicas Reunidas oraz Budimex.

 Budimex podpisał umowę na budowę obwodnicy miejscowości Smolajny

W dniu 17 grudnia 2020 roku Budimex podpisał umowę z olsztyńskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. Kontrakt o wartości blisko 26 mln zł generalny wykonawca zrealizuje w ciągu 16 miesięcy z wyłączeniem miesięcy zimowych.

 Budimex wybuduje Dworzec Metropolitalny w Lublinie

W dniu 18 grudnia 2020 roku generalny wykonawca podpisał umowę z Zarządem Dróg i Mostów oraz Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie na wykonanie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK). Oferta Budimeksu została ogłoszona jako najkorzystniejsza w przetargu rozstrzygniętym w październiku tego roku.

Przebudowa DK12 w Chełmie wyprzedza harmonogram

Przebudowa i modernizacja drogi krajowej nr 12 w Chełmie realizowana przez Budimex jest już zaawansowana w 65%. Na połowie trasy jest już ułożona nowa nawierzchnia.

Budimex podpisał umowę na budowę odcinka S19 Via Carpatia na Podlasiu

Dziewiątego grudnia 2020 roku Budimex podpisał umowę z białostockim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na zaprojektowanie i wybudowanie trasy ekspresowej S19 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem). Wartość inwestycji to 469,1 mln zł netto.  

Budimex rozpoczyna budowę nowego Kolektora Wiślanego w Warszawie

MPWiK w Warszawie i Budimex ruszają z budową Kolektora Wiślanego. Maszyna, którą zostanie wykonany jego najdłuższy odcinek, rozpocznie drążenie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie. Cały kolektor będzie miał długość 9,5 km, a  w obecnie realizowanym etapie powstanie 5,5 km.

Budowa szpitala tymczasowego w Białymstoku zrealizowana przed terminem

Budimex zakończył prace montażowe na potrzeby szpitala tymczasowego w Białymstoku na blisko 100 łóżek. 25 listopada został podpisany Protokół Odbioru Końcowego Robót w zakresie adaptacji pomieszczeń budynku Hali Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w celu realizacji działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19.

Strategiczny inwestor Budimeksu przekazał 875 tys. zł dla polskiego PCK na walkę z pandemią

Ferrovial – strategiczny inwestor Budimeksu, wsparł Polski Czerwony Krzyż kwotą 875 000 zł. Razem z generalnym wykonawcą przekazali łącznie 4 mln zł na walkę z koronawirusem.

24 listopada 2020 Dom z Serca już stoi
Dom z Serca już stoi

Konstrukcja domu dla Pani Magdy i jej wielodzietnej rodziny z Wierzbicy pod Radomskiem już jest gotowa. Na fundamentach wylanych 29 października, dwa tygodnie później, rozpoczął się montaż konstrukcji domu. Bryła domu jest już gotowa!

Postęp prac na obwodnicy Wałbrzycha

Prace budowlane realizowane przez Budimex na budowie obwodnicy Wałbrzycha są zaawansowane na poziomie 65%. Na budowie pracuje każdego dnia ok. 350 osób i 170 jednostek sprzętowych przy realizacji m.in. robot ziemnych i nawierzchniowych, prac brukarskich, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego.

Budimex dla natury - 20 budek lęgowych dla ptaków trafiło Lublina

W Parku Ludowym, który jest przebudowywany przez Budimex, pracownicy firmy zamontowali 20 drewnianych domków dla ptaków. Budki lęgowe zostały ręcznie wykonane przez dzieci ze Stowarzyszenia Siemacha, którego partnerem jest generalny wykonawca. Ochrona środowiska naturalnego to jedno z proekologicznych działań jakie Budimex wdraża w ramach swojej strategii CSR-owej.

Spadła liczba wypadków i poszkodowanych na budowach w Polsce

Z raportu Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wynika, że w ciągu 10 lat działalności organizacji blisko dwukrotnie, z 8684 do 4743, zmniejszyła się liczba poszkodowanych w wypadkach na budowach w Polsce. W branży budowlanej jest dziś czterokrotnie mniej wypadków śmiertelnych na 100 tys. zatrudnionych niż przed dekadą. Duża w tym zasługa stowarzyszenia największych firm budowlanych w Polsce, które działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.

 #DomZSerca dla 16-osobowej rodziny

Budimex połączył siły razem z innymi firmami w Polsce, aby wybudować, wyposażyć i przekazać dom szesnastoosobowej, potrzebującej rodzinie pani Magdy z Radomska. Gest serca.