Budimex.pl
PL    

Aktualności

 Węzeł kolejowy Gdynia Port zmodernizowany już w 30%

Trwa przebudowa węzła kolejowego Gdynia Port. Realizację projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, wykonuje firma Budimex. Generalny wykonawca przeprowadził już ponad 30 procent wszystkich prac objętych kontraktem. Głównym celem budowy jest poprawa przepustowości strategicznego węzła kolejowego i zwiększenie ilości transportowanych ładunków. Projekt za 1,5 mld zł netto współfinansowany jest ze środków unijnych instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

 Pierwsza synchronizacja nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów

Prace na budowie nowego bloku energetycznego o mocy 496 MW w Elektrowni Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, wchodzą w finalną fazę realizacji. 21 grudnia o godz. 15:36 blok po raz pierwszy został zsynchronizowany z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). Tym samym rozpoczął się proces prowadzenia ruchu regulacyjnego układów technologicznych i ich optymalizacja oraz produkcja energii elektrycznej w nowobudowanym bloku energetycznym. Generalnym wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Mitsubishi Power Europe, Tecnicas Reunidas oraz Budimex.

 Budimex podpisał umowę na budowę obwodnicy miejscowości Smolajny

W dniu 17 grudnia 2020 roku Budimex podpisał umowę z olsztyńskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. Kontrakt o wartości blisko 26 mln zł generalny wykonawca zrealizuje w ciągu 16 miesięcy z wyłączeniem miesięcy zimowych.

 Budimex wybuduje Dworzec Metropolitalny w Lublinie

W dniu 18 grudnia 2020 roku generalny wykonawca podpisał umowę z Zarządem Dróg i Mostów oraz Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie na wykonanie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK). Oferta Budimeksu została ogłoszona jako najkorzystniejsza w przetargu rozstrzygniętym w październiku tego roku.

Przebudowa DK12 w Chełmie wyprzedza harmonogram

Przebudowa i modernizacja drogi krajowej nr 12 w Chełmie realizowana przez Budimex jest już zaawansowana w 65%. Na połowie trasy jest już ułożona nowa nawierzchnia.

Budimex podpisał umowę na budowę odcinka S19 Via Carpatia na Podlasiu

Dziewiątego grudnia 2020 roku Budimex podpisał umowę z białostockim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na zaprojektowanie i wybudowanie trasy ekspresowej S19 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem). Wartość inwestycji to 469,1 mln zł netto.  

Budimex rozpoczyna budowę nowego Kolektora Wiślanego w Warszawie

MPWiK w Warszawie i Budimex ruszają z budową Kolektora Wiślanego. Maszyna, którą zostanie wykonany jego najdłuższy odcinek, rozpocznie drążenie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie. Cały kolektor będzie miał długość 9,5 km, a  w obecnie realizowanym etapie powstanie 5,5 km.

Budowa szpitala tymczasowego w Białymstoku zrealizowana przed terminem

Budimex zakończył prace montażowe na potrzeby szpitala tymczasowego w Białymstoku na blisko 100 łóżek. 25 listopada został podpisany Protokół Odbioru Końcowego Robót w zakresie adaptacji pomieszczeń budynku Hali Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w celu realizacji działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19.

Strategiczny inwestor Budimeksu przekazał 875 tys. zł dla polskiego PCK na walkę z pandemią

Ferrovial – strategiczny inwestor Budimeksu, wsparł Polski Czerwony Krzyż kwotą 875 000 zł. Razem z generalnym wykonawcą przekazali łącznie 4 mln zł na walkę z koronawirusem.

24 listopada 2020 Dom z Serca już stoi
Dom z Serca już stoi

Konstrukcja domu dla Pani Magdy i jej wielodzietnej rodziny z Wierzbicy pod Radomskiem już jest gotowa. Na fundamentach wylanych 29 października, dwa tygodnie później, rozpoczął się montaż konstrukcji domu. Bryła domu jest już gotowa!

Postęp prac na obwodnicy Wałbrzycha

Prace budowlane realizowane przez Budimex na budowie obwodnicy Wałbrzycha są zaawansowane na poziomie 65%. Na budowie pracuje każdego dnia ok. 350 osób i 170 jednostek sprzętowych przy realizacji m.in. robot ziemnych i nawierzchniowych, prac brukarskich, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego.

Budimex dla natury - 20 budek lęgowych dla ptaków trafiło Lublina

W Parku Ludowym, który jest przebudowywany przez Budimex, pracownicy firmy zamontowali 20 drewnianych domków dla ptaków. Budki lęgowe zostały ręcznie wykonane przez dzieci ze Stowarzyszenia Siemacha, którego partnerem jest generalny wykonawca. Ochrona środowiska naturalnego to jedno z proekologicznych działań jakie Budimex wdraża w ramach swojej strategii CSR-owej.

Spadła liczba wypadków i poszkodowanych na budowach w Polsce

Z raportu Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wynika, że w ciągu 10 lat działalności organizacji blisko dwukrotnie, z 8684 do 4743, zmniejszyła się liczba poszkodowanych w wypadkach na budowach w Polsce. W branży budowlanej jest dziś czterokrotnie mniej wypadków śmiertelnych na 100 tys. zatrudnionych niż przed dekadą. Duża w tym zasługa stowarzyszenia największych firm budowlanych w Polsce, które działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.

 #DomZSerca dla 16-osobowej rodziny

Budimex połączył siły razem z innymi firmami w Polsce, aby wybudować, wyposażyć i przekazać dom szesnastoosobowej, potrzebującej rodzinie pani Magdy z Radomska. Gest serca.

 Wyniki Grupy Budimex po III kwartałach 2020 roku

Budimex wypracował po III kwartałach 2020 roku wyższą sprzedaż i lepszą rentowność. Stabilny poziom portfela zamówień pozwala na w pełni efektywne wykorzystanie zasobów. Podpisane długoterminowe kontrakty drogowe i kolejowe pozwolą na utrzymanie odpowiedniego portfela zamówień w obszarze inżynieryjnym w perspektywie przynajmniej kilkunastu miesięcy.

Budimex zrealizuje 122-kilometrowy gazociąg Goleniów – Ciecierzyce, jeden z odcinków gazociągu Goleniów – Lwówek dla Gaz System

Dziewiętnastego października została podpisana umowa między Gaz System SA a Budimex S.A. na  generalną realizację inwestycji „Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek” obejmującego: Etap I – gazociąg Goleniów – Ciecierzyce. Budowa gazociągu związana jest bezpośrednio z realizacją projektu Baltic Pipe w jego części lądowej na terytorium Polski.

Szpital w Wejherowie ma swoją Strefę Rodzica!

Na oddziale pediatrycznym powstała bajkowa przestrzeń dla najmłodszych pacjentów.

Budimex wyróżniony w konkursie "The Best Annual Report 2019"

Budimex został uhonorowany wyróżnieniem w prestiżowym konkursie „The Best Annual Report 2019” za najlepsze oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w spółce. Konkurs organizowany jest dla spółek giełdowych przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

Budimex w czołówce najlepiej ocenianych przez podwykonawców budowlanych

Budimex to jedna z dwóch najlepiej ocenianych przez podwykonawców firm budowlanych w kraju. Potwierdzają to najnowsze badania, przeprowadzone wśród ponad 300 firm, przez ASM Centrum Badań Analiz i Rynku.

5 października 2020 Tydzień Bezpieczeństwa 2020
Tydzień Bezpieczeństwa 2020

Dziś rozpoczynamy na naszych budowach „Tydzień Bezpieczeństwa”.