Budimex.pl
CZ    

Společnost Budimex dokončuje práce na plynovodu Goleniów–Ciecierzyce, na jednom z úseků Baltic Pipe

Datum aktualizace: 6. června 2022
Společnost Budimex dokončuje práce na plynovodu Goleniów–Ciecierzyce, na jednom z úseků Baltic Pipe

 

Práce na výstavbě plynovodu Goleniów–Ciecierzyce, který je součástí projektu Baltic Pipe realizovaného společností GAZ-SYSTEM, se dostávají do finální fáze. Jde o nejdelší, téměř 122 km dlouhý, pozemní úsek plynovodu, který umožní dodávky plynu z norských ložisek do Polska.

 

„Je to pro nás velmi důležitá zakázka, a to jak svým rozsahem, jsme totiž zodpovědní za výstavbu nejdelšího pozemního úseku Baltic Pipe, tak nutností zajistit nejvyšší kvalitu plynovodu. Přitom se nám i přes složitou situaci na trhu se stavebními materiály a odliv ukrajinských pracovníků podařilo udržet vysoké tempo prací. Vše tak nasvědčuje tomu, že úsek, který stavíme, včetně dalších, přidružených staveb, získá povolení k provozu již v červenci. Projekt Baltic Pipe realizovaný společností GAZ-SYSTEM je strategickým prvkem infrastruktury Polska, který posílí energetickou bezpečnost země. O to více nás těší, že se na něm, jako největší polská stavební firma, můžeme podílet.“ – říká Artur Popko, předseda představenstva společnosti Budimex S.A., generálního dodavatele úseku.

 

V červnu plánuje Budimex provést technickou přejímku s investorem – měsíc před uplynutím smluvního termínu. V červnu a červenci bude úsek naplněn plynem a zprovozněn, souhlas s provozem by měl být získán v červenci.

 

„Je to již třetí zakázka, kterou realizujeme pro společnost GAZ-SYSTEM. Tyto zkušenosti nám umožňují udržet vysoké pracovní tempo a zároveň zajistit odpovídající kvalitu provedení. Stejně jako v případě námi realizovaného úseku plynovodu vedoucího na Slovensko, plánujeme i úsek Baltic Pipe dokončit v předstihu, i když o inženýrské výzvy nebyla nouze. Vyhýbání se pozemním překážkám, jako jsou řeky nebo silnice, si vyžádalo provedení 55 bezvýkopových přechodů pomocí metod mikrotunelování, vrtání a ražení a také 4 přechodů pomocí nejnovější technologie Direct Pipe. Tak vznikly vrty pod řekami Ina, Pełcz a Krąpiel a poslední, nejdelší v Polsku, pod řekou Wartou, který je dlouhý 1400 m.“– komentuje Piotr Świecki, ředitel energetických staveb ve společnosti Budimex.

 

Technologie používané společností Budimex umožňují minimálně invazivní křížení geologicky či urbanisticky náročných území, jsou tedy nejekologičtější a urychlují realizaci prací. Vrt pod řekou Wartou se v nejnižším bodě nachází v hloubce až 40 m. Ve zbývajících úsecích bylo plynovodní potrubí položeno v minimální hloubce 1,2 metru, v řádně připraveném výkopu, na některých úsecích zajištěném kvůli převládajícím geologickým podmínkám pomocí štětovnic. Plynovod je také samozřejmě doplněn odpovídající infrastrukturou a technologickými objekty.

 

„Kromě samotného plynovodu, dlouhého téměř 122 km a spojeného cca 8 000 svary, jsme dokončili také čtyři technologické objekty: rozšíření kompresorové stanice Goleniów o komplex vpustí ježka vstupního pístu a výstavbu uzavíracích a odvzdušňovacích jednotek v Kolonii Kiczarowo, Przywodziu a Buszowie. V současné době připravujeme plynovod pro napojení na části objektů na obou koncích úseku. Celé potrubí je již uloženo v zemi, také prošlo všemi tlakovými zkouškami, dokončili jsme lineární a montážní svařování. Na hranicích zkušebních úseků jsme provedli garantované svary a nyní jsme ve fázi prací na zkoušce plynovodu geometrickým pístem, abychom mohli v červnu s investorem provést technickou přejímku, zahájit plnění plynem a zprovoznění." – dodává Szczepan Konopczak, vedoucí zakázky ze společnosti Budimex.

 

Podle oznámení investora má být přeprava plynu v Baltic Pipe zahájena v říjnu 2022. Rozsah 122kilometrové investice realizované společností Budimex zahrnuje mimo jiné:

 

  •      výstavbu lineární části plynovodu s průměrem DN 1000 MOP 8,4 MPa na úseku od kompresorové stanice Goleniów po stanici tlakových zařízení Ciecierzyce,
  •      rekonstrukci kompresorové stanice Goleniów, která obsahuje: Goleniów–Płoty, DN 500 MOP 6,3 MPa, Odolanów–Police, DN 700 MOP 8,4 MPa Szczecin–Lwówek;
  •      výstavbu lineárních, uzavíracích a odvzdušňovacích jednotek ZZU Kolonia Kiczarowo s obtokovými systémy
  •      výstavbu lineárních, uzavíracích a odvzdušňovacích jednotek, ZZU Przywodzie a ZZU Buszów s obtokovými systémy vybavenými kolektory, které umožňují připojení nových stanic/odběratelů, elektrickými přípojkami, rozvody automatiky a kontrolními, měřicími a telemetrickými přístroji a také další infrastrukturou;
  •      vybudování systému aktivní antikorozní ochrany plynovodu
  •      naplnění a zprovoznění plynovodu.

 


Aktuální kotace a indexy
17. dubna 2024
Budimex688.5000-0.51%
 
WIG82393.93001.37%
 
WIG202432.32001.66%
 
WIG-BUDOW8273.1900-0.26%
 
Kalkulačka návratnosti investice
( více )
 
 
Akcionáři
( více )

Akcionářská struktura k 20.05.2021

IRS Budimex
( více )

Standard individuálního výkaznictví Budimex S.A., včetně definice důvěrných informací

Budimex Factsheet
( více )

Shrnutí finančních informací pro Budimex Group

Newsletter