Budimex.pl
CZ    

Dokončení rozšíření Slezského planetária v Chorzowie

Datum aktualizace: 13. června 2022
Dokončení rozšíření Slezského planetária v Chorzowie

Společnost Budimex dokončila práce, které souvisely s rozšířením Slezského planetária v Chorzowie. V rámci investice v hodnotě cca 80 mil. PLN modernizoval největší polský generální dodavatel stávající objekty a postavil novou část budovy. Bývalé planetárium zvětšilo svou plochu o více než 3 200 metrů čtverečních.

 

Společnost Budimex z pověření úřadu maršálka Slezského vojvodství modernizovala Slezské planetárium v Chorzowie a přizpůsobila objekt nejnovějším, technickým a užitným standardům. Rozsah prací obsahoval, na základě smlouvy ze dne 27. března 2019, modernizaci stávajícího objektu a také výstavbu nového podzemního užitného prostoru a vyhlídkové věže se zařízením „camera obscura“ uvnitř (z lat. temná komora – předchůdce fotoaparátu). Stavební práce v rámci investice trvaly 34 měsíců.

 

Objekt s celkovou plochou 7 084 m2 byl rozšířen o 3 200 m2 užitné plochy. Byly modernizovány čtyři části objektu s různým účelem a zcela odlišnou konstrukcí: planetárium, observatoř, pomocná budova a malá observatoř (části A, B, C a F). Bývalá část planetária byla s nově vzniklou (části D a E) propojena panoramatickým výtahem, který je umístěn u západní stěny nádvoří s hodinami. Značná oblast nově vzniklé části objektu je pod úrovní terénu a byla provedena železobetonovou technologií.

 

„Přistavěná část budovy byla propojena s již existující podzemními chodbami a bývalé nádvoří planetária se proměnilo v novou výstavní síň, na jejíž střeše se nacházejí zrekonstruované sluneční hodiny. – Propojení objektů bylo provedeno vytvořením podzemních chodeb v místě dvou dilatovaných segmentů pomocné budovy. V obrysu nádvoří pomocné budovy jsme vybudovali také suterén, který bude využíván pro výstavní účely. Veškeré práce probíhaly pod dohledem památkáře.“ – říká Andrzej Schmalenberg, ředitel oddělení všeobecné výstavby jih společnosti Budimex S.A.

 

V rámci stavebních prací zajistila společnost Budimex stávající základy historických budov a také výkopy. Vyžadovalo to provedení složitých geotechnických prací na rozhraní se stávajícím objektem a uvnitř sklepů. Během prací byla budova pod neustálým dohledem prostřednictvím komplexního monitorovacího systému, který zahrnuje mj. měření posunutí a sledování vibrací.

 

Na fasádě hlavní budovy „A“ byly osazeny nové dolomitové desky, které byly, v souladu s doporučením památkáře, dodány z Libiąża. Kromě toho byla vedle planetária postavena vyhlídková věž, ze které lze obdivovat panorama Katowic, Siemianowic Śląskich a Chorzowa.

 

„Stavba věže byla velkou výzvou z hlediska náročnosti její realizace, neboť její stavba přímo souvisela s montáží výtahu s funkcí „camera obscura“. V historické budově Slezského planetária jsme navíc zmodernizovali hlavní promítací sál s panoramatem Slezska dokola sálu." – dodává Andrzej Schmalenberg.

 

Budova Slezského planetária byla postavena v 50. letech 20. století, v současné době je zapsána na seznamu památek Slezského vojvodství pod číslem A/399/13 a je pod ochranou Městského památkového ústavu v Chorzowie.

 

 

 


Aktuální kotace a indexy
28. září 2023
Budimex432.00000.82%
 
WIG64403.5500-0.74%
 
WIG201884.7400-0.75%
 
WIG-BUDOW5816.5300-0.20%
 
Kalkulačka návratnosti investice
( více )
 
 
Akcionáři
( více )

Akcionářská struktura k 20.05.2021

IRS Budimex
( více )

Standard individuálního výkaznictví Budimex S.A., včetně definice důvěrných informací

Budimex Factsheet
( více )

Shrnutí finančních informací pro Budimex Group

Newsletter