Budimex.pl
CZ    

DCT Gdaňsk vybral dodavatele pro T3

Datum aktualizace: 7. července 2022
DCT Gdaňsk vybral dodavatele pro T3

Společnost DCT Gdaňsk, provozovatel největšího kontejnerového terminálu v Baltském moři, podepsal s konsorciem firem Budimex S.A. a Dredging International NV kontrakt na výstavbu třetího přístaviště námořních kontejnerových lodí – tzv. T3. Stavební práce budou zahájeny na začátku září – po skončení dovolenkové sezóny.

 

V rámci T3 bude vybudováno přístaviště námořních kontejnerových lodí dlouhé 717 m a hluboké 17,5 m, a také plocha o velikosti 36,5 ha. Navíc bude zakoupeno 7 přístavních jeřábů, které budou schopny nakládat a vykládat největší kontejnerové lodě na světě, a 20 poloautomatických jeřábů RMG, které budou pracovat na kontejnerové ploše. Po dokončení stavby T3 bude DCT Gdaňsk jedním z největších kontejnerových terminálů v Evropě, který bude schopen obsloužit novou generaci kontejnerových plavidel, které připlouvají po Baltském moři, bude zkracovat plavební vzdálenosti pro importující plavidla a v rámci efektivního servisu bude zajišťovat polským a regionálním speditérům lepší spojení do celého světa.

 

Společnost Budimex S.A. je jednou z největších stavebních skupin v Polsku s více než 50letou tradicí a desítkami zrealizovaných a předaných průmyslových projektů. Jako generální dodavatel nabízí služby v takových sektorech, jako jsou silniční, železniční a letištní infrastruktura a také energetika a udržitelné stavebnictví s použitím řešení, která jsou šetrná k životnímu prostředí.

 

Společnost Dredging International NV je světovým lídrem v oblasti prohlubování mořského dna, řešení v oblasti mořské energetiky, infrastrukturních a environmentálních projektů. V rámci stavby T3 provádí tato společnost práce na prohlubování dna a rekultivační práce za účelem vytvoření 36hektarového pozemku, který bude základnou nového terminálu. Práce na prohlubování dna a rekultivační práce budou zahájeny nejpozději letos v září a na začátku roku 2023 bude zahájena stavba severní a jižní stěny a také hlavního přístaviště.

 

Otevření T3 pro komerční účely je plánováno na konec první poloviny roku 2024 a kompletní dokončení projektu na druhé čtvrtletí roku 2025.

 

„Během stavby přijmeme veškerá preventivní opatření pro ochranu životního prostředí, mořského života a biotopů v oblasti, kterou investice ovlivní. Po jejím dokončení se terminál stane nejmodernějším objektem svého druhu v Baltském moři a bude odrážet naši chuť realizovat udržitelné investice a také tímto způsobem pracovat, a to díky snížení emisí CO2 jak během výstavby, tak při používání vybavení během našeho dalšího působení” – řekl Charles Baker, výkonný ředitel DCT Gdaňsk.

 

V první fázi zvýší nový terminál překládkovou kapacitu DCT Gdaňsk o 1,7 mil. TEU na úroveň 4,5 mil. TEU (20stopových kontejnerů) ročně. Po dokončení bude T3 DCT Gdaňsk jedním z největších evropských kontejnerových terminálů a bude pokračovat v obsluze států střední a východní Evropy, pobaltských států a mezinárodních obchodních trhů a bude také, samozřejmě, podporovat polské národní hospodářství. Investice také znamená podstatné rozšíření nabídky pro zákazníky DCT Gdaňsk a rovněž impuls pro zavedení nových služeb a vznik nových námořních aliancí.

 

„Zahájení stavebních prací na T3 bude začátkem nové epochy v překládce kontejnerů na Baltu. Tato průkopnická mise byla v DCT Gdaňsk zahájena již před 15 lety. Jsme na naše dosavadní úspěchy hrdi a také jsme vděční našim zákazníkům, zaměstnancům a všem ostatním zainteresovaným osobám za důvěru a loajalitu, které nám projevili. T3 je dalším přirozeným krokem na naší cestě směrem k opravdovému The Baltic Hub” – říká Charles Baker.

 

„Společnost Budimex realizuje v rámci konsorcia s belgickou společností DREDGING INTERNATIONAL N.V. další a v mezinárodním měřítku strategickou investiční zakázku. Rozšíření kontejnerového terminálu DCT Gdaňsk o další etapu T3 povede k tomu, že DCT Gdaňsk – největší kontejnerový terminál na Baltu navýší možnosti své překládky o 1,7 mil. TEU. Kontrakt předpokládá realizací prací v režimu „navrhni a postav“. Stavební práce zahájíme co možná nejrychleji po získání všech souhlasů zákazníka s dokumentací, kterou předloží konsorcium, a také v termínech, jež jsou předpokládány v rozhodnutí o této investici, které se týká životního prostředí, tedy po 01.09.2022. Do té doby budou probíhat intenzivní projekční práce v oblasti hydrotechnických a zemních prací. Samotné stavební práce předpokládají vybagrování mořského dna v objemu přes 4 mil. m3 a vybudování kotviště o délce přes 700 m. Plocha samotného terminálu T3 překročí 360 000 m2, provozní hloubka bude 17 m a terminál bude poloautomatický, což je v Polsku novinka, jedná se však o současný světový trend. Za zdůraznění stojí i skutečnost, že smlouva předpokládá postupné zpřístupňování terminálu zákazníkovi tak, aby mohl paralelně s pokračujícími stavebními pracemi už také provádět překládku kontejnerů. V okamžiku dokončení stavby už zákazník bude používat pro komerční účely více než 50 % plochy terminálu“ – říká Artur Popko, předseda představenstva společnosti Budimex S.A.

 

O DCT Gdaňsk:

 

DCT Gdaňsk byl zprovozněn v roce 2007 a jeho překládková kapacita je až 3 mil. TEU ročně. Celková délka dvou přístavišť námořních kontejnerových lodí terminálu je 1,3 km a umožňuje obsluhu 4 lodí současně. Terminál obsluhuje přes 600 lodí ročně, včetně 100 největších kontejnerových lodí na světě.

 

V roce 2021 DCT Gdaňsk přeložil přes 2,09 mil. TEU. Dne 8. dubna 2021 dosáhl 15 mil. TEU, což je celkové množství, které bylo přeloženo od začátku existence terminálu.

 

V DCT pracuje 1000 zaměstnanců, z nichž více než 50 % bydlí v Gdaňsku a okolí. Terminál má přímý a významný vliv na regionální a polské národní hospodářství, přičemž z daně DPH, spotřební daně a cel přináší do polského rozpočtu ročně přes 12 mld. PLN.

 

Terminál je vlastněn společností PSA International (40 %), Polskim Funduszem Rozwoju [Polským rozvojovým fondem] (30 %) a fondem IFM Global Infrastructure Fund, jehož poradcem je IFM Investors (30 %). PSA International je přední globální skupina provozních přístavních společností a spolehlivý partner provozovatelů nákladní dopravy na celém světě. Vlajkové objekty PSA se nacházejí v Singapuru a Antverpách a globální síť PSA obsahuje přes 50 lokálních působišť ve 26 státech světa. Skupina Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) [Skupina Polského rozvojového fondu] je skupinou finančních institucí, které nabízejí nástroje pro rozvoj podniků, samospráv a fyzických osob, a které udržitelným způsobem investují do společenského a hospodářského rozvoje. IFM Investors je globální společností, která spravuje institucionální fondy, a jejíž aktiva byla k 31. březnu 2021 na úrovni 118 mld. USD.


Aktuální kotace a indexy
16. června 2024
Budimex672.5000-0.44%
 
WIG83875.74000.21%
 
WIG202413.73000.50%
 
WIG-BUDOW8635.6500-0.17%
 
Kalkulačka návratnosti investice
( více )
 
 
Akcionáři
( více )

Akcionářská struktura k 20.05.2021

IRS Budimex
( více )

Standard individuálního výkaznictví Budimex S.A., včetně definice důvěrných informací

Budimex Factsheet
( více )

Shrnutí finančních informací pro Budimex Group

Newsletter