Budimex.pl
CZ    

Za roku 2021 Budimex získal 7 Stavebních Oskarů

Datum aktualizace: 23. září 2022
Za roku 2021 Budimex získal 7 Stavebních Oskarů

Stavby, jejichž generálním zhotovitelem byla společnost Budimex, získaly až 7 ocenění v soutěži „Stavba roku 2021“, která je označována také jako Stavební Oskaři. Polské sdružení inženýrů a techniků ve stavebnictví ocenilo z inženýrského hlediska nejlepší stavby dokončené v Polsku v roce 2021.

 

Ocenění získaly tyto stavby realizované společností Budimex:

  • Výzkumné a vývojové centrum PKN Orlen v Płocku
  • Muzeum věnované památce deportovaných na Sibiř v Bělostoku
  • „ZASPA VVITA“ v Gdaňsku
  • Sídliště Wiślany Mokotów V. etapa
  • Výstavba etapy B „OLYMPIC“ v rámci bytového sídliště „Mińska 69“ ve Varšavě
  • Bytový dům na ul. NIEMENA s garážovou halou, silniční a technickou infrastrukturou v Poznani
  • Stavba na ul. Fredry 6 v Krakově – Etapa II. (sdružení firem: Budimex S.A., Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Transportowe „Edmund Leś”)

 

Výzkumné a vývojové centrum PKN Orlen, které získalo cenu I. stupně, je technicky a technologicky pokročilá stavba sestávající z osmi objektů. Důkazem velikosti uskutečněného záměru jsou vysoké objemy materiálů použitých na stavbě, kde bylo spotřebováno 750 t oceli, což je třikrát více než celková hmotnost Sochy Svobody. Komplex kancelářských a průmyslových staveb, který v sobě spojuje výzkumnou a skladovací funkci, zahrnuje mj. technický objekt s laboratoří, výzkumné a zkušební zázemí s prototypovou halou s plochou téměř 2000 m2 a budovy skladu vzorků a materiálů. V rámci této stavby vznikl také venkovní sklad se zařízením pro přípravu palivových směsí a kancelářská budova, která poskytuje administrativní zázemí pro celý areál, a veškerá nezbytná technická infrastruktura. Stavební práce, které realizovala společnost Budimex, zahrnovaly také provedení doprovodné infrastruktury: vnitroareálových komunikací, parkovišť a manipulačních ploch. Výzkumné a vývojové centrum zaujímá plochu 43 000 m2.

 

Muzeum věnované památce deportovaných na Sibiř je zvláštní stavba, jejímž posláním je dokumentovat a připomínat osudy polských občanů deportovaných na Sibiř hlavně během druhé světové války, ale také před a po ní. Práce realizované společností Budimex zahrnovaly přestavbu stávajícího vojenského skladu na ul. Węglowa pro potřeby expozice a realizaci nové části s technickým a administrativním zázemím. Pro naplnění cílů projektu byla provedena úprava objektu skladu č. 5, do kterého byla umístěna hlavní expozice, a přístavba zázemí. Byla také realizována venkovní expozice týkající se rekonstrukce budov, železničních vozů a výzbroje polské armády. Nová část objektu muzea je řešena tak, aby nenarušovala stávající sklad. Zastavěná plocha je 3705,00 m2, užitková plocha 5700,00 m2 a obestavěný prostor budovy je 28 388,00 m3.

 

Ceny převzali zástupci společnosti Budimex S.A. ve složení: Jakub Nagraba, ředitel Divize všeobecného stavebnictví, Marek Kułak, ředitel Kontraktu stavby Muzea věnovaného památce deportovaných na Sibiř a Artur Adamus, ředitel Kontraktu Výzkumného a vývojového centra Orlen v Płocku.

 

Titul Stavba roku je udělován 45 nejlepším stavbám v celém Polsku. Speciální porota navštěvuje stavby a hodnotí kvalitu jejich provedení, organizaci stavby a délku realizace, technická a technologická řešení, bezpečnost práce a ochranu zdraví, průběh a způsob financování stavby, investiční náklady, formálně-právní řešení stavebního procesu, účast investora na realizaci stavby a vliv stavby na životní prostředí a místní ekonomiku.