Budimex.pl
CZ    

Ukončení modernizace železniční trati E-59 na úseku Rokietnica–Wronki

Datum aktualizace: 21. června 2022
Ukončení modernizace železniční trati E-59 na úseku Rokietnica–Wronki

Společnost Budimex dokončila práce na přestavbě kolejových systémů včetně doprovodné infrastruktury na železniční trati E-59 na úseku Rokietnica–Wronki. Trať délky 35,14 km je součástí železniční trati relace Poznań Główny – Szczecin Główny. Investorem kontraktu je společnost PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Modernizace realizovaná v rámci kontraktu podepsaného dne 14. září 2018 se týkala železničního svršku, trakční sítě, napájení, zahrnovala také opravy a modernizace inženýrských objektů a přestavby nástupišť, železničních přejezdů a výstavbu nového systému odvodnění.

 

Rozsah prací zahrnoval:

 • přestavbu 77 km železničního svršku,
 • přestavbu 74 km trakční sítě,
 • přestavbu 2 železničních stanic: Szamotuły a Wronki a 3 zastávek: Pamiątkowo, Baborówko a Pęckowo,
 • výstavbu 2 nadchodů nad železniční tratí: Szamotuły a Wronki,
 • přestavbu 10 nástupišť včetně prvků malé architektury a jejich přizpůsobení osobám s omezenou pohyblivostí,
 • modernizaci 18 železničních a silničních mostů a viaduktů,
 • modernizaci 19 železničních přejezdů.

Práce na železničním svršku prováděla společnost Budimex novými trakčními stroji z vlastního strojového parku.

 

"Úsek Rokietnica-Wronki je dalším pokročilým projektem, který má strategický význam pro celou národní železniční dopravu. Trať E-59 je součástí transevropské dopravní sítě. Společnost Budimex je v současné době na vedoucí pozici v oblasti modernizace železniční infrastruktury. Naše zkušenosti, naši zaměstnanci a naše vybavení nám umožňují realizaci jakékoliv železniční stavby v Polsku,“ říká Artur Popko, předseda představenstva společnost Budimex S.A.

 

V rámci zrealizovaných prací bylo použito:

 • Realizovali jsme 55 železničních výhybek, z nichž byla většina dodávána v blokové technologii během 4hodinových nočních uzavírek trati.
 • 51 km sloupů DSM pro zpevnění železničního spodku,
 • 18 km prefabrikovaných železobetonových pilotů,
 • Více než 0,5 mil. tun kameniva – na provedení těchto prací bylo na celé železniční trati zapotřebí až 660 nočních výluk, protože trať byla celou dobu v provozu a byla využívaná cestujícími.

Kontrakt obsahoval mj. výstavbu moderního a technicky pokročilého mostu přes řeku Wartu ve Wronkach, jehož délka je 193 m.

 

„Inovativnost použitého technického řešení spočívala v použití řešení nosného systému, jehož hlavním prvkem je konstrukce složená ze tří oblouků, které jsou spojeny do podoby jednoho příhradového ocelového nosníku s železobetonovou spolupracující deskou. Délka mostu mezi osami dilatace je 193 m. Kdežto teoretické rozpětí oblouků je následující: délka středového oblouku je 86 m a délky krajních oblouků jsou 52 m. Použitá technologie umožnila zkrátit dobu stavby tohoto mostu pro jednu kolej na 180 dnů. Na tomto místě je nutné zdůraznit, že toto řešení je prvním, které společnost Budimex použila v Polsku,“ říká Maciej Olek, ředitel Divize železniční stavby společnosti Budimex S.A.

 

Cílem realizace této stavby bylo především zvýšení cestovní rychlosti osobní přepravy na 160 km/h, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, snížení nákladů na provoz a údržbu železniční infrastruktury, ale především se jedná o zvýšení přepravní atraktivity pro cestující, a to zkrácením doby jízdy, zvýšením pohodlí cestování a odstraněním architektonických bariér pro osoby s omezenou pohyblivostí,“ říká Paweł Chlasta, ředitel kontraktu společnosti Budimex S.A.

 

Společnost Budimex je jedním z lídrů železničního stavitelství v Polsku. V současné době realizuje takové kontrakty, jako jsou mj. nová železniční stanice Warszawa Zachodnia, která je jednou z největších investic společnosti PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Aktuálně je společnost Budimex zodpovědná také za rekonstrukci stanic Ełk a Czechowice Dziedzice. Probíhají také práce na přestavbě úseku železniční trati E30 Trzebinia–Krzeszowice. V roce 2021 dokončila společnost Budimex modernizaci železniční trati č. 7 Warszawa–Lublin na úsecích Otwock–Pilawa, Pilawa–Dęblin a Dęblin–Nałęczów.