Budimex.pl
CZ    

Tunely, železnice, tramvaj a řeka – zprovoznění Lagiewnické trasy v Krakově

Datum aktualizace: 28. srpna 2022
Tunely, železnice, tramvaj a řeka – zprovoznění Lagiewnické trasy v Krakově

Společnost Budimex dokončila výstavbu Lagiewnické trasy, jedné z nejdůležitějších investic města Krakova v posledních letech. V rámci zakázky v hodnotě přibližně 680 mil. PLN uvedl největší polský generální dodavatel do provozu 3,5 km dlouhou trasu. Stavební práce začaly v červenci 2018 a trvaly do června 2022.

 

Smlouvu se společností Trasa Łagiewnicka SA podepsalo konsorcium složené ze společností Budimex a Ferrovial Construction 17. března 2017. Rozsah prací zahrnoval projekt a výstavbu dopravní trasy od ul. Grota-Roweckiego ke křižovatce ul. Witosa, Halszki a Beskidzka. Důležitou součástí investice byla příprava tramvajové trati, která propojí sídliště Kurdwanów s ulicí Zakopiańska. Investor uzavřel smlouvy o financování projektu s Evropskou investiční bankou a bankou Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Více než 2 km, tedy většina z 3,5 km vybudované silnice, je vedena tunely, z nichž nejdelší je dlouhý více než 700 metrů a nachází se mezi svatyní Jana Pavla II. a svatyní Božího milosrdenství. Kromě toho byly vybudovány nové křižovatky, protihlukové stěny, mosty, lávky a chodníky. Změněn byl také tok koryta řeky Wilga a běh nedaleké železniční trati Krakov–Skawina. Podél celé investice byly vybudovány cyklostezky a nová tramvajová trať z ulice Turowicza do ulice Zakopiańska. Nad tunely, v blízkosti ulice Zbrojarzy, byly vytvořeny rekreační oblasti, mimo jiné skatepark, hřiště a dětská hřiště.

 

Výstavba Lagiewnické trasy si vyžádala komplexní přestavbu silně urbanizovaného území v blízkosti ul. Zakopiańska. V tomto místě trasa kříží jednu z hlavních dopravních tepen směřujících do Krakova a také železniční trať č. 94. Na obou komunikacích bylo nutné neustále udržovat provoz. Kromě toho touto oblastí protéká řeka Wilga. „Práce probíhaly v několika etapách. V první řadě byly po částech realizovány práce potřebné k přeložení toku řeky do nového, upraveného koryta. To vyžadovalo také vybudování dočasné železniční trati, včetně vlakového přejezdu přes řeku. Po „přeložení řeky“ bylo možné pokračovat v pracích na úsecích silničních a tramvajových tunelů, které byly předtím v kolizi, a následně nad nimi obnovit železniční trať v její konečné podobě.“říká Cezary Łysenko, ředitel infrastrukturálního stavebnictví společnosti Budimex.

 

„Stavební práce byly přerušeny silnými dešti a rozvodněními řeky Wilga. Největší z nich se odehrálo v srpnu 2021. Řeka Wilga vystoupila ze svého koryta a zaplavila část staveniště Lagiewnické trasy v době, kdy ještě nebyly dokončeny říční náspy. Po obnovení prací se nám podařilo zvýšit protipovodňový val a provést dodatečná zabezpečení, čímž se minimalizovalo riziko zaplavení trasy.“ – dodává Cezary Łysenko.

 

V rámci výstavby Lagiewnické trasy byla vybudována také nová tramvajová trať dlouhá cca 1,7 km. Na úseku délky cca 700 m budou tramvaje projíždět tunelem. Nová tramvajová infrastruktura zefektivní systém městské hromadné dopravy a zlepší životní podmínky obyvatel jižních částí Krakova.

 

„Myslím si, že výstavba Lagiewnické cesty je jednou z nejsložitějších inženýrských zakázek realizovaných společností Budimex. Investice vyžadovala spolupráci odborníků z mnoha odvětví v oblasti stavebnictví. V okamžiku nejintenzivnějších prací se na pracovišti pohybovalo cca 450 osob a asi 160 strojů. Koordinace takového týmu byla velkou výzvou.“ – shrnuje Cezary Łysenko, ředitel infrastrukturálního stavebnictví společnosti Budimex.

 

Realizace Lagiewnické trasy otvírá cestu k výstavbě západní části tzv. třetího obchvatu Krakova s ulicemi Pychowicka a Zwierzyniecka. Nová trasa přispěje k odlehčení silniční dopravy v oblasti samotného centra Krakova a zlepší silniční spojení jednotlivých městských částí, což se promítne snížením emisí výfukových plynů a zlepšením kvality ovzduší.

 

Základní technické informace:

 

  • Spotřeba armovací oceli: cca 20 990 000 kg,
  • Spotřeba betonu: cca 207 500 m3,
  • Množství vytvořených Milánských stěn: cca 60 000 m2,
  • Množství vykopané zeminy: cca 1 340 000 m3,
  • Množství provedených násypů a zásypů: cca 570 000 m3.