Budimex.pl
CZ    

Stavební práce na železniční stanici ve městě Ełk se blíží k polovině

Datum aktualizace: 4. listopadu 2022
Stavební práce na železniční stanici ve městě Ełk se blíží k polovině

Po 9 měsících dosáhl postup modernizace stanice ve městě Ełk 40 %. Na stavbě denně pracuje průměrně asi 140 strojů a téměř 400 lidí.

 

V současné době probíhají stavební práce na viaduktech, montáž kolejí a výstavba trolejového vedení. Staví se nový tunel pod nástupišti. Vznikly již tři nové hrany nástupiště (dvě ve stanici Ełk a jedna v zastávce Ełk Szuba). Vzniká také místní centrum řízení železničního provozu.

 

„Práce na stanici Ełk jsou v plném proudu. Probíhají prakticky po celé délce stanice,“ říká Maciej Olek, ředitel divize železničních staveb Budimex. „Smlouvu v režimu design & build na modernizaci stanice Ełk jsme podepsali 26. srpna 2021. Délka realizace je 28 měsíců. Záruční doba je 5 let. Po stanici Czechowice Dziedzice a stanici Warszawa Zachodnia je uzel Ełk dalším, který realizuje společnost Budimex S.A.,“ dodává Maciej Olek.

 

Rozsah stavby:

  • rekonstrukce železničních tratí v celkové délce 38,3 km (včetně opčních 3,8 km) včetně železničního spodku, odvodnění a řídícího a zabezpečovacího traťového zařízení ve stanicích Ełk pro osobní a nákladní dopravu,
  • realizace 118 výhybek (z toho 2 v rámci opce),
  • výstavba 5 nástupišť (z toho 2 v rámci opce); celkem 2600 bm hran (v opci 400 bm) přizpůsobených potřebám osob se zdravotním postižením včetně kompletní infrastruktury,
  • rekonstrukce trakční sítě a rozvodů železničních elektrických zařízení,
  • výstavba budovy velínu s novými zařízeními ve stanici Ełk,
  • rekonstrukce sanitární infrastruktury, dešťové kanalizace a sdělovacích rozvodů.

 

Dále budou postaveny tyto inženýrské objekty:

  • 4 železniční viadukty,
  • 1 silniční viadukt,
  • 1 železniční most.

 

Podpis smlouvy: 26. 10. 2021

Předání staveniště: 10. 02. 2022

Zahájení prací: 11. 02. 2022

Termín pro dokončení: 27. 12. 2023

Smluvní cena: 586 991 869,86 PLN bez DPH