Budimex.pl
CZ    

Společnost Budimex zahajuje práce na stavbě dálničního uzlu D1/D4 na Slovensku

Datum aktualizace: 29. listopadu 2022
Společnost Budimex zahajuje práce na stavbě dálničního uzlu D1/D4 na Slovensku

V pondělí 28. listopadu 2022 podepsali slovenský správce komunikací Národná diaľničná spoločnost’ (NDS) a společnost Budimex SA smlouvu na výstavbu dálnice D1 na úseku Bratislava–Triblavina délky 3,6 km. Přípravné práce na výstavbu budou zahájeny 1. prosince 2022. Jedná se o první investiční smlouvu společnosti Budimex na Slovensku a čtvrtou, která je realizována na zahraničních trzích (další tři realizuje Budimex v Německu).

 

Účelem stavby je rekonstrukce dálnice a ostatních souvisejících objektů. To znamená celkovou rekonstrukci dálnice D1, včetně konstrukce vozovky na úseku mezi Vajnory a uzlem Triblavina a také stavbu 19 mostů. Přestavba dálnice D1 je nezbytná pro zajištění komunikačního propojení s dálnicí D4.

 

Předseda představenstva a generální ředitel NDS Vladimír Jacko zdůraznil, že mu bude velmi záležet na tom, aby byla stavba této části dálnice příkladem, jak má být budována infrastruktura. Slibuji, že NDS bude během přípravných prací i samotné výstavby úzce spolupracovat, aby bylo zaručeno, že práce budou probíhat v souladu s harmonogramem a na vysoké kvalitativní úrovni – řekl Jacko.

 

Stavba v režimu „design&build“ bude zahrnovat výstavbu kolektorů křižovatek od křižovatky Vajnory po uzel Ivanka, koordinaci s dálnicí D4, výměnu vozovky v oblasti MÚK Triblavina a také dokončení informačního systému. Koordinace s dálnicí D4 znamená sjednocení s již vybudovanými úseky odboček uzlu Ivanka Sever D4, které budou muset být modifikovány s ohledem na stavbu objezdů, a také dokončení části objektů dálnice D4, které vedou pod dálnicí D1, včetně získání nezbytných povolení.

 

Je to pro nás velmi důležitý kontrakt – jedna z klíčových dopravních investic na Slovensku a současně referenční objekt pro naše budoucí působení v oblasti infrastrukturní výstavby na Slovensku. Máme velmi velké zkušenosti s výstavbou komunikací a dálničních uzlů v Polsku – využijeme je, abychom úspěšně dokončili stavbu dálničního uzlu pro NDS – říká Artur Pielech, člen představenstva společnosti Budimex SA.

 

Realizace předmětného díla musí probíhat při zajištění přiměřené kontinuity provozu.

 

Ujišťují všechny zúčastněné, že uděláme vše, abychom udrželi co nejplynulejší organizaci automobilové dopravy přes uzel. Budeme se snažit, aby řidiči, kteří každodenně jezdí na Slovensko, pocítili důsledky stavebních prací v co nejmenší míře – říká Igor Sedláček, ředitel kontraktu D1/D4 ve společnosti Budimex SA.

 

V rámci investice se předpokládá výstavba 19 inženýrských objektů, z nichž dva nejdelší objekty se nacházejí na uzlu, který protíná dálnici, a každý z nich má délku 138 metrů. Hodnota zakázky je 110 mil. 850 tisíc EUR bez DPH. Práce na projektu budou společností Budimex SA zahájeny okamžitě po podepsání smlouvy. Na realizaci prací bude mít dodavatel 3 roky od podepsání smlouvy. Na vybudovaný úsek se bude vztahovat 5letá záruka.

 

Prvním krokem bude zpracování projektu za účelem získání nezbytných stavebních povolení, další etapou bude přenesení dopravy z dálnice D1 a otevření směru z D4 na D1 (Jarovce–Trnava) a také směru z D1 na D4 (Trnava–Stupava). Dalším milníkem bude připojení opačného směru z D1 na D4. Celková doba výstavby byla určena na 1100 dnů.

 

Společnost Budimex SA je jednou z největších skupin v polském stavebnictví, která má více než padesátiletou historii a ověřené výsledky v oblasti realizace infrastrukturních projektů na polském, ale také evropském trhu. Jedná se o první zakázku, kterou společnost Budimex SA na Slovensku získala od doby, kdy na tento trh v roce 2021 vstoupila.