Budimex.pl
CZ    

Společnost Budimex S.A. neuznává výzvu k platbě vystavenou konsorciu Mitsubishi Power Europe Gmbh, Tecnicas Reunidas S.A. a Budimex S.A.

Datum aktualizace: 26. května 2022
Společnost Budimex S.A. neuznává výzvu k platbě vystavenou konsorciu Mitsubishi Power Europe Gmbh, Tecnicas Reunidas S.A. a Budimex S.A.

Dne 26. května 2022 vystavila společnost PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. výzvu k platbě na částku 561 516 981,74 PLN na konsorcium Mitsubishi Power Europe Gmbh, Tecnicas Reunidas S.A. a Budimex S.A. Účast společnosti Budimex S.A. v konsorciu nepřekračuje 24 % hodnoty kontraktu. Společnost Budimex S.A. považuje vystavení výše uvedené pokuty objednatelem za neopodstatněné a výzva k platbě nebude zaznamenána v účetnictví společnosti.

 

Konsorcium realizovalo investici v souladu s požadavky objednatele, což bylo potvrzeno převzetím bloku do používání. Obdržená výzva k platbě se týká záruční doby. V tomto období se vyskytovaly plánované a neplánované kontroly technologie, které byly dohadovány s objednatelem. Výše uvedené nebylo zaviněno dodavatelem.

 

Pro dodržení nejvyšších, unijních standardů, jež souvisí s ochranou životního prostředí, bylo konsorcium zavázáno k používání jednotkových řešení, která byla dohodnuta s objednatelem. Navíc stojí za to podotknout, že se kontroly odehrávaly ve složitém období, které souvisí s pandemií. Tyto komplikace měly přechodný charakter a konsorcium vynaložilo veškeré úsilí, aby je překonalo.

Je také nutné zdůraznit, že rozsah prací, které realizovala společnost Budimex S.A., neměl vliv na dostupnost bloku, kterou objednatel zpochybňuje. Společnost nezodpovídala za dodávky klíčových technologických zařízení, jež jsou zodpovědná za výrobu elektrické energie.

 

Společnost Budimex S.A. navíc poukazuje, že v souladu s obsahem čl. 15 (kap. 1) zákona o speciálních řešeních, která souvisí s předcházením, působením proti a bojem s nemocí COVID-19, jiných infekčních onemocnění a také krizových situací, která tato onemocnění vyvolávají, objednatel nemůže v době platnosti stavu epidemického ohrožení a také v době 90 dnů od jeho odvolání odečíst smluvní pokutu z pohledávky dodavatele ani uspokojit svoje požadavky v oblasti pokut ze zajištění náležitého provedení smlouvy.