Budimex.pl
CZ    

Společnost Budimex podepsala smlouvu na výstavbu rychlostní silnice S17 Piaski–Hrebenne

Datum aktualizace: 30. listopadu 2022
Společnost Budimex podepsala smlouvu na výstavbu rychlostní silnice S17 Piaski–Hrebenne

Společnost Budimex podepsala s lublinskou pobočkou Generálního ředitelství státních silnic a dálnic [Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad] smlouvu na projekt a výstavbu úseku S17 Tomaszów Lubelski – Hrebenne.

 

Předmětem objednávky je zpracování projektu a výstavba rychlostní silnice S17, která se má nacházet na území Lublinského vojvodství, v tomašovském okrese, na území obcí Tomaszów Lubelski, Bełżec a Lubycza Królewska.

 

Práce budou zahájeny za uzlem Tomaszów Lubelski Południe, kde bude trasa rychlostní silnice křižovat stávající státní silnici, a povede na západ od ní. Obchvatem Lubyczy Królewskiej bude pokračovat v koridoru současné silnice DK17. Dokončení úseku je naplánováno v podobě připojení ke stávajícímu obchvatu obce Hrebenne.

 

V rámci projektu provedeme:

 • výstavbu rychlostní silnice délky cca 17,3 km,
 • výstavbu dopravního uzlu – „Bełżec“, který umožní komunikaci se silnicí č 17,
 • výstavbu dodatečných vozovek, které jsou součástí dopravního pásu rychlostní silnice,
 • výstavbu a přestavbu infrastruktury pro chodce a cyklisty,
 • zpevnění ploch pro účely údržby,
 • inženýrské objekty na trase rychlostní silnice a na trase komunikací, které tuto rychlostní silnici křižují,
 • systém odvodnění terénu,
 • zařízení ochrany životního prostředí, včetně: protihlukových stěn, průchodů pro zvířata, ekologických koridorů, zeleně, oplocení rychlostní silnice a zařízení proti oslňování protijedoucími vozidly,
 • infrastrukturu pro potřeby objektů, jež se nacházejí u rychlostní silnice, včetně: energetické napájecí a osvětlovací sítě, vodovodní sítě, zařízení pro čištění odpadních vod, dešťové kanalizace včetně zařízení pro čištění dešťových vod a ostatní,
 • přestavbu kolidujících zařízení a sítí stávající podzemní a pozemní infrastruktury,
 • demolici budov a stavebních objektů, demolici prvků komunikací, propustí a ostatních,
 • telekomunikační síť,
 • osvětlení silnice,
 • řízení provozu,
 • systém řízení dopravního provozu,
 • přenesení nebo přestavbu říčních koryt a ostatních toků.

 

Inženýrské objekty:

 • Viadukt na úseku rychlostní silnice – 7 objektů
 • Silniční viadukty nad rychlostní silnicí – 2 objekty
 • Ekologické koridory – nad silnicí, pro velká zvířata – 3 objekty
 • Ekologické koridory – pro středně velká zvířata – 2 objekty

 

Hodnota investice: 598 268 790 PLN vč. DPH (486 397 390 PLN bez DPH)

Doba realizace: 36 měsíců bez započtení zimních období v průběhu provádění prací

Termín zahájení prací: ode dne podepsání smlouvy

Termín dokončení: červenec 2026.