Budimex.pl
CZ    

Společnost Budimex oceněna Lístkem týdeníku Polityka

Datum aktualizace: 8. června 2022
Společnost Budimex oceněna Lístkem týdeníku Polityka

Týdeník Polityka, poradenská společnost Deloitte a Fórum odpovědného podnikání již po jedenácté ocenily polské lídry udržitelného rozvoje a ESG v rámci iniciativy Lístky CSR týdeníku Polityka. Slavnostní udílení Lístků a předávání příležitostných diplomů se konalo v redakci týdeníku „Polityka“ ve Varšavě. Společnost Budimex se ocitla ve skupině několika desítek společností, kterým bylo uděleno toto ocenění. Jako každý rok porota pro ocenění společností Zlatými, Stříbrnými a Bílými lístky CSR týdeníku POLITYKA analyzovala přístup společností z pohledu činností environmentálních, sociálních a také správy a řízení společnosti, ceny byly uděleny na základě dotazníků připravených v souladu se směrnicemi ISO 26000 a vyplněných jednotlivými společnostmi.

 

Bílý lístek CSR týdeníku POLITYKA je udělován společnostem, jež deklarují implementaci nejdůležitějších kategorií managementu (např. pracovní postupy včetně formalizovaného systému hodnocení zaměstnanců, systém environmentálního řízení, sociální angažovanost a rozvoj místní komunity) a neustále zlepšují své aktivity v této oblasti pro efektivní řízení vlivu své společnosti na životní prostředí.

 

„Uvědomujeme si, že jako firma nepůsobíme ve vzduchoprázdnu. Jsme součástí lidské společnosti, a právě proto budujeme naše vztahy a model spolupráce na nejvyšší hodnotě – lidech. Snažíme se co nejlépe plnit svou roli zodpovědného podnikatele, zaměstnavatele a dobrého souseda. Důsledně realizujeme myšlenky společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Další Lístek CSR mezi cenami, které jsme získali, je toho nejlepším důkazem.“ – zdůraznila Anna Karyś-Sosińska, ředitelka Divize řízení lidských zdrojů v Budimexu, která během slavnostního vyhlášení výsledků převzala Lístek CSR od Jerzego Baczyńskiego, šéfredaktora týdeníku Polityka.

 

Společenská odpovědnost zahrnuje ve společnosti Budimex také dlouhodobé projekty, které podporují mj. obyvatele obcí, jež se nacházejí v sousedství staveb prováděných společností. Rodičovská zóna, v rámci které Budimex vytváří a rekonstruuje prostory pro nejmenší pacienty a jejich rodiče na dětských odděleních nemocnic. Také program Hello ICE, jehož cílem je zlepšit bezpečnost dětí na silnicích. Budimex v loňském roce spustil také program #DomZSerca, v rámci něhož společně se svými, dalšími partnery staví domy pro chudé, vícedětné rodiny. První takový dům byl postaven ve Wierzbicy u Radomska. Další takový dům se v současné době staví v Brusech na Pomořansku.