Budimex.pl
CZ    

Společnost Budimex a EDF Renewables podepsaly dohodu o strategickém partnerství pro realizaci investice do pobřežní větrné energetiky v polských pobřežních vodách

Datum aktualizace: 3. srpna 2022
Společnost Budimex a EDF Renewables podepsaly dohodu o strategickém partnerství pro realizaci investice do pobřežní větrné energetiky v polských pobřežních vodách

Společnosti Budimex a EDF Renewables oznámily, že podepsaly memorandum o spolupráci (MoU) s rovnými podíly (v poměru 50:50) při společné realizaci investice do pobřežních větrných farem v rámci druhé fáze rozvoje offshore energetiky v Polsku.

 

Polsko buduje obrovskou kapacitu, která zlepší energetickou bezpečnost a umožní dekarbonizovat energetický mix v budoucnu. Polská vláda usiluje o zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím využití obrovského potenciálu Baltského moře pro pobřežní větrné farmy.

 

V rámci druhé fáze rozvoje offshore energetiky bylo zpřístupněno 11 nových lokalit pro výstavbu pobřežních větrných farem v polské části Baltského moře. Předpokládaný výkon plánovaných zdrojů v druhé fázi má dosáhnout 11 GW. Rozvoj offshore energetiky je jedním ze základů energetické transformace Polska. Pobřežní větrné farmy budou novými zdroji obnovitelné energie v naší zemi a také podstatně sníží podíl uhlí na výrobě elektrické energie.

 

Společnost EDF Renewables, která má bohaté zkušenosti v oblasti OZE, zejména v oblasti navrhování, přípravy, výstavby a provozu obnovitelných zdrojů energie, podala 10 žádostí o územní rozhodnutí pro nové lokality výstavby pobřežních větrných farem v Baltu. Cílem spolupráce společností Budimex a EDF Renewables je využít speciální dovednosti a silné stránky obou společností a získat územní rozhodnutí v rámci žádostí, které podala společnost EDF Renewables.

 

Společnost Budimex jako největší generální dodavatel infrastrukturních projektů v Polsku vnese do společného podniku své bohaté zkušeností získané během realizace různých staveb v Polsku, své rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti rozvoje aktivit souvisejících s obnovitelnou energií po celém světě díky své obchodní jednotce zaměřené na novou energetickou infrastrukturu ve skupině Ferrovial, a širokou síť svých subdodavatelů, partnerů a spolupracujících firem. Společnost Budimex se chce aktivně podílet na energetické transformaci Polska a trvale rozšiřovat profil své podnikatelské činnosti o investice do OZE.

 

„Energetická transformace probíhá tady a teď. Ukrývá se v ní obrovský potenciál a my chceme být na trhu OZE aktivními hráči. Naším cílem je, aby do roku 2026 veškerá energie spotřebovaná v Budimexu pocházela z obnovitelných zdrojů. Díky nasazení našich týmů a implementaci inovativních řešení by mohla pocházet z obnovitelných zdrojů veškerá energie, kterou potřebujeme,“ uvedl Artur Popko, předseda představenstva skupiny Grupy Budimex.

 

Alicja Chilińska-Zawadzka, předsedkyně představenstva EDF Renewables v Polsku konstatovala: „Společnost EDF Renewables působí v Polsku již více než deset let a má portfolio 800 MW projektů, které jsou již v provozu, nebo ve výstavbě. Také využívá spolehlivou síť lokálních partnerů. Společnost se intenzivně zapojuje do energetické transformace v Polsku. Tato smlouva je další krok ukazující důležitost, jakou přikládáme partnerství s polskými stakeholdery při realizaci našich projektů a řetězce benefitů plynoucích z realizace offshore energetiky. Společnost EDF Renewables využívá také své dlouholeté zkušenosti v oblasti pobřežní větrné energetiky, které získala v Evropě, Číně a naposledy v USA.“.

 

Společnosti se zavázaly, že budou spolupracovat na zásadě exkluzivity v oblasti investic do pobřežních větrných farem v polské části Baltu. Současně ale nevylučují potenciální další rozšíření dohody o jiné subjekty, pokud by takové řešení přineslo přidanou hodnotu pro nově vzniklé partnerství. Účastníci budou usilovat o to, aby v brzké době byla uzavřena komplexní smlouva, na jejímž základě bude probíhat úzká spolupráce při realizaci investice do pobřežní větrné energetiky. 

 

O společnosti Budimex

Skupina Budimex je polská firma s více než 50letou tradicí, jejímž většinovým akcionářem je skupina Ferrovial. Společnost je největším polským dodavatelem infrastrukturních staveb. Realizuje generální dodávky v odvětví silničního a železničního stavitelství, v oblasti velkoobjemových zemních prací, hydroenergetiky, průmyslových a vojenských staveb. Profil činnosti dále zahrnuje poskytování služeb (likvidace odpadů a silniční infrastruktury) a investice do obnovitelných zdrojů energie. Od roku 1995 jsou akcie Budimexu obchodovány na burze cenných papírů ve Varšavě.

 

O společnosti EDF Renewables

Společnost EDF Renewables je mezinárodní lídr v oblasti obnovitelných zdrojů s celkovým čistým instalovaným výkonem 10,1 GW (hrubý výkon 15,6 GW) po celém světě. Její rozvojové aktivity se soustřeďují na větrnou a sluneční energii. Společnost EDF Renewables působí hlavně v Evropě a Severní Americe. Svůj rozvoj posiluje vstupem do perspektivních regionů, jako je Brazílie, Čína, Indie, JAR, Austrálie a Blízký Východ. Společnost má silnou pozici v oboru pobřežní větrné energetiky, ale také v jiných oblastech týkajících se odvětví obnovitelné energetiky jako je např. skladování energie. Společnost EDF Renewables rozvíjí, buduje, provozuje a udržuje projekty související s obnovitelnou energií, a to jak své vlastní tak i projekty třetích stran.