Budimex.pl
CZ    

Smlouva je podepsána. Startuje stavba Sportovního centra Námořní univerzity

Datum aktualizace: 3. srpna 2022
Smlouva je podepsána. Startuje stavba Sportovního centra Námořní univerzity

Již do roku 2024 budou moci studenti Námořní univerzity v Gdyni využívat moderní sportovní centrum. 2. srpna byla podepsána smlouva na výstavbu sportovního centra. Podpisu se zúčastnili rektor Námořní univerzity v Gdyni prof. Dr. Ing. kpt. vnitrozemské plavby Adam Weintrit a zástupci Budimexu – ředitel Severního závodu Mariusz Hurylski a ředitel Oblasti 1 Severního závodu DBO Radosław Slesar.

 

„Výstavba sportovního centra pro studenty Námořní univerzity v Gdyni je nesmírně důležitý a prioritní úkol pro naší univerzitu, která odpovídá za přípravu námořních specialistů,“ zdůraznil rektor prof. Dr. Ing. Kpt. vnitrozemské plavby Adam Weintrit.  „Stavba, která bude zahájena ještě tento týden, je nutná investice, na kterou univerzitní komunita čeká několik let, a která současně zvýší atraktivitu naší školy. V našem sportovním centrum budou mít přednost studenti, doktorandi a pracovníci univerzity. Jsem ale přesvědčen, že tato stavba bude sloužit obyvatelům Gdyně, protože bude v provozu sedm dnů v týdnu od rána do večera,“ doplnil rektor Námořní univerzity.

 

„Kontrakt realizujeme v režimu build. Předání kolaudované stavby investorovi plánujeme do 22 měsíců ode dne podpisu smlouvy, tj. do června 2024. Jako generální dodavatel jsme spolehlivým partnerem, oceňovaným za dodržování smluvních závazků. K realizaci stavby využijeme spolehlivé partnery, subdodavatele a naše zkušené inženýry, kteří budou garancí kvality a dodržení termínů,“ uvádí Jakub Nagraba, ředitel divize všeobecného stavitelství Budimexu.  „Pro stejného investora realizujeme také stavbu Offshore centra v Gdaňsku, kde spolupráce probíhá v dobré a profesionální atmosféře,“ doplňuje Jakub Nagraba.

 

„Celá stavba je navržena tak, aby optimálně plnila naše potřeby. Jako příklad lze uvést sportovní halu, kterou bude možné podle potřeb upravit pro různé sportovní a rekreační aktivity. Např. ji bude možné rychle rozdělit na tři samostatná hřiště pro volejbal, která budou splňovat parametry FIVB. Pokud k tomu přidáme lezeckou stěnu, fitness zónu a saunu, pak je vidět, že díky tomuto objektu budeme moci podstatně rozšířit a zatraktivnit nabídku sportovních a rekreačních aktivit pro naše studenty a pracovníky,“ zdůrazňuje Dr. Andrzej Lachowicz, ředitel Centra sportu a rekreace Námořní univerzity v Gdyni.

 

Sportovní centrum Námořní univerzity v Gdyni bude obsahovat mj.:

 

- plnohodnotnou sportovní halu s lezeckou stěnou,

- 4 šatny s kompletním sociálním zázemím,

- šatnu pro rozhodčí a zaměstnance se sociálním zázemím,

- 2 místnosti pro trenéry,

- prostor pro služby,

- šatny pro sportovce, trenéry s kuchyňkami a koupelnami pro 40 osob,

- hlediště pro 130 osob,

- sociální zázemí pro diváky,

- fitness zónu a posilovnu,

- kancelářské prostory, konferenční místnost, technický prostor,

- podzemní parkoviště se 49 místy.

 

Nejdůležitější čísla:

 

Zastavěná plocha: 2199,59 m2

Obestavěný prostor: 38 460,21 m3

Celková plocha: 6 983 m2

Výška stavby: 11,9 m

Počet nadzemních podlaží: 4

Počet podzemních podlaží:  1

 

Autorem architektonického návrhu je společnost ART Projekt  K&M Sp. z o.o.  

 


Stavba bude realizována v areálu kampusu Námořní univerzity v Gdyni na ulici Morska, na místě předchozí sportovní haly, která byla odstraněna v roce 2020.  Kvůli špatnému technickému stavu a vysokým nákladům na údržbu se modernizace této haly ukázala jako příliš nákladná a neúčelná.

 

Kancléř Námořní univerzity Filip Małata uvedl, že staveniště sportovního centra bude předáno 5. srpna 2022. Do konce roku budou provedeny přípravné a zeměměřičské práce, zemní práce, konstrukční a instalační práce. Otevření sportovního centra je plánováno na druhý kvartál 2024. Náklady na stavbu včetně vybavení dosáhnou asi 55 mil. PLN. Stavba bude hrazena z vlastních prostředků univerzity a ze státního rozpočtu ve formě účelové dotace Ministerstva infrastruktury.

 

Plány Námořní univerzity v Gdyni zahrnují také výstavbu nových kolejí pro studenty, které se budou nacházet bezprostředně u hlavního sídla univerzity. Tato stavba bude navazovat na realizaci sportovního centra jako druhá etapa projektu.

 


Informace o Námořní univerzitě v Gdyni

Námořní univerzita v Gdyni má více než 100letou tradici. Připravuje budoucí důstojníky obchodní flotily, inženýry a manažery pro námořní hospodářství a přímořské regiony na bakalářské, inženýrské, magisterské a doktorské úrovni. Univerzita také zajišťuje doplňkové vzdělávání pro důstojníky a specialisty v námořním hospodářství a jako jedna ze dvou univerzit v Evropě poskytuje možnost studia v programu Executive Offshore Wind MBA.

 

Předností Námořní univerzity v Gdyni je to, že se zde vyučují jak námořní, tak i pozemní obory. Svou bohatou vzdělávací nabídkou Námořní univerzita v Gdyni reaguje na aktuální potřeby náročného pracovního trhu. Univerzita má 4 fakulty: elektrotechnickou, strojní, plavební, managementu a nauky o kvalitě s 9 studijními obory.

 

Součástí Námořní univerzity v Gdyni je Námořní institut, v jehož rámci univerzita rozvíjí svou výzkumnou, vědeckou a vzdělávací činnost. Na rok 2023 je naplánováno dokončení výstavby Offshore centra, jehož úkolem bude budovat polský lokální dodavatelský řetězec v oblasti offshore energetiky.

Námořní univerzita v Gdyni vlastní tři lodě: celosvětově slavnou plachetnici Dar mládeže, moderní výzkumnou školní loď Horizont II a výzkumnou loď IMOR, která je prvním polským plavidlem určeným k výzkumu pobřežních oblastí a mělkých vod v zálivech.

 

V současnosti společnost Budimex S.A. realizuje v Trojměstí četné zakázky, mj.:

podzemní parkoviště v rámci Centrálního parku v Gdyni, budovu laboratoří a dílen CTM Gdyně, kancelářskou a obytnou budovu Waterfront v Gdyni. Offshore centrum v Gdaňsku pro Námořní univerzitu v Gdyni, Divadlo Pobřeží v Gdaňsku, rozšíření Kontejnerového terminálu DCT 3 v Gdaňsku, projekt a realizace obchvatu Trojměstské metropole S6.