Budimex.pl
CZ    

S5 Ornowo – Wirwajdy k. Ostródy předána do provozu pět měsíců před termínem

Datum aktualizace: 21. prosince 2022
S5 Ornowo – Wirwajdy k. Ostródy předána do provozu pět měsíců před termínem

Společnost Budimex dokončila stavbu dalšího úseku rychlostní silnice S5 pro Generální ředitelství státních silnic a dálnic v Olštýně.

 

Nový úsek S5 spojuje obchvat města Ostróda ve směru státní silnice č. 16 s dosavadní státní silnicí č. 16 v oblasti obce Wirwajdy, včetně přizpůsobení stávajícího úseku státní silnice č. 16 od mimoúrovňové křižovatky Ostróda jih do mimoúrovňové křižovatky Ostróda západ. Stavba S5 ve standardu 2 + 2 dopravní pruhy byla zahájena v červenci 2020. Termín ukončení kontraktu měl být podle smlouvy 28. 05. 2023. Hodnota kontraktu s Generálním ředitelstvím státních silnic a dálnic pobočkou v Olštýně byla 165,6 mil. PLN bez DPH.

 

Během realizace stavby bylo využito téměř 1 000 000 m3 zeminy. Navíc kvůli nízké únosnosti podloží bylo do hloubky 13,5 m a na ploše 12 500 m2 provedeno zpevnění podkladu betonovými a štěrkovými piloty s maximální délkou pilotů. V konečném důsledku bylo na vozovku použito 75 000 tun obalovaných směsí.

 

Podél rychlostní silnice vznikly 4 nové inženýrské objekty (2 koridory pod silnicí pro velká zvířata, 2 silniční viadukty nad stávajícími silnicemi) a 2 inženýrské objekty nad rychlostní silnicí. Společnost Budimex také postavila 6 ekoduktů, jež jsou určeny pro malá zvířata. Během výstavby inženýrských objektů bylo použito 7 000 m3 betonu a 600 tun oceli.

 

Stavba rychlostní silnice S5 na úseku Ornowo–Wirwajdy je dalším silničním projektem, kterého se společnost Budimex účastní v oblasti Varmie a Mazur. Polský dodavatel staveb již dříve realizoval obchvat Smolajn a Olštýna a jižní obchvat Ostródy, podúsek B, tedy téměř 10likometrový úsek rychlostní silnice S7 (9,7 km) a jen o málo kratší úsek státní silnice č. 16 (9 km). Součástí prací během projektu u města Ostróda byla také stavba největšího evropského mostu typu extradosed. Rekordní čtyřobloukový projekt s celkovou délkou 677 metrů byl proveden technologií letmé betonáže.

 

V současné době realizuje společnost Budimex v tomto vojvodství také rozšíření vojvodské silnice č. 527 na úseku Łukta–Olsztyn. Termín dokončení stavebních prací je naplánován na červen 2023.