Budimex.pl
CZ    

S17 Zamość Východ- Zamość Jih. Společnost Budimex podepsala smlouvu s organizací GDDKiA (Generální ředitelství státních silnic a dálnic) na návrh a realizaci

Datum aktualizace: 17. října 2022
S17 Zamość Východ- Zamość Jih. Společnost Budimex podepsala smlouvu s organizací GDDKiA (Generální ředitelství státních silnic a dálnic) na návrh a realizaci

Čtrnáctého října byla uzavřena smlouva mezi společností Budimex S.A. a Generálním ředitelstvím státních silnic a dálnic, pobočka Lublin, na projektování a výstavbu rychlostní silnice S17 Piaski-Hrebenne, úsek 6: křižovatka Zamość Wschód - křižovatka Zamość Południe, v délce přibližně 12,4 km. Smlouvu podepsali Artur Popko, předseda představenstva společnosti Budimex, a Mirosław Czech, ředitel lublinské pobočky Generálního ředitelství státních silnic a dálnic, za přítomnosti místopředsedy vlády - ministra pro státní majetek Jacka Sasina, ministra pro infrastrukturu Andrzeje Adamczyka a generálního ředitele společnosti Generální ředitelství státních silnic a dálnic Tomasze Żuchowského.

 

Projekt zahrnuje návrh a výstavbu dvoupruhové rychlostní silnice (dva jízdní pruhy v obou směrech s nouzovými pruhy). Budou vybudovány také inženýrské objekt a silnice pro místní dopravu.

 

Plánujeme, že projektové a stavební práce včetně získání kolaudačního rozhodnutí budou dokončeny maximálně do 36 měsíců od data podpisu smlouvy, s vyloučením zimního období," - uvedl při podpisu smlouvy Artur Popko, předseda představenstva společnosti Budimex SA.

 

Úsek bude začínat uzlem Zamość Wschód, který bude vybudován na křižovatce se státní silnicí 74 u města Jarosławiec.

 

V rámci investice budou vybudovány dvě silniční křižovatky, most a devět viaduktů. Důležitou součástí investice budou ekologické aspekty: přechody pro zvířata, protihlukové bariéry, retenční nádrže pro obojživelníky a výsadba stromů a keřů - dodal Artur Popko.  

 

Investice v číslech:

  • Třída silnice: S
  • Počet jízdních pruhů: 2x2
  • Šířka jízdního pruhu: 3,5 m
  • Šířka nouzového jízdního pruhu: 2,5 m
  • Šířka krajnice: 0,75-4,0 m
  • Zatížení: 115 kN/náprava
  • Hodnota zakázky: 358 239 357,00 PLN bez DPH
  • Záruční doba: až 10 let

 

Termín dokončení prací: 36 měsíců (do doby provádění prací se nezapočítávají zimní období, tedy doba od 16.12. do 15.03.; do doby navrhování se zimní období, tedy od doba 16.12. do 15.03., započítávají).

 

Trasa povede východně od stávající státní silnice č. 17, obchvatem kolem obcí Barchaczów a Łabunie a bude končit na křižovatce Zamość Południe u Wólky Łabuńské, na křižovatce se silnicí na Tyszowce. V rámci investice bude také rozšířen úsek DK74 ze Zamośće do Miączynu o délce cca 4 km. 

 

Společnost Budimex staví v Polsku v průměru každý čtvrtý kilometr rychlostní silnice a dálnice. Osmdesát procent silničních zakázek dokončil polský generální dodavatel stavebních prací před požadovaným smluvním termínem.