Budimex.pl
CZ    

Rozpracovanost zakázky výstavby železničního nádraží Varšava Západ přesáhla 60 %

Datum aktualizace: 8. března 2023
Rozpracovanost zakázky výstavby železničního nádraží Varšava Západ přesáhla 60 %

V rámci kontraktu na rekonstrukci nádraží Varšava Západ jsou v současnosti prováděny práce na úseku dlouhém 3,5 km. Probíhá realizace konstrukce zastřešení nástupišť 3, 4 a 5 a výstavba nových nástupišť. Ve směru od varšavské čtvrti Wola vzniká budova nádraží. Na staveništi teď pracuje téměř 550 lidí a asi 130 kusů techniky.

 

Práce na největší stavbě společnosti PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. v hodnotě 1,9 mld. PLN zahájila společnost Budimex v prosinci 2020. Rozpracovanost zakázky výstavby nádraží Varšava Západ dosahuje asi 60 %. V současnosti probíhají práce na konstrukcích zastřešení nástupišť 3, 4 a 5. „V centrální části nádraží vzniká zastřešení nádražní haly, které bude umístěno na podzemních stěnách. Na tomto místě již byla dokončena realizace základů, tedy více než 100 bm základových zdí, které dosahovaly až 35 pod úroveň terénu,“ uvedl Patryk Jaworski, stavbyvedoucí společnosti Budimex S.A. na stavbě nádraží Varšava Západ.

 

Byla zahájená betonáž první stropní desky podchodu v prostoru nástupišť 3, 4 a 5. Další práce budou zahrnovat oblast pod nástupišti 4 a 5 a zřízení nových nástupišť. Ve směru od varšavské čtvrti Wola pak vzniká budova nádraží. „Ocelovou konstrukci se nám podařilo dokončit již z asi 70 %. Provedli jsme všechny základové konstrukce a 60 % zdí. Ve východní části probíhá stavba opěrné zdi délky 280 m. Bude sloužit jako opěra náspu, který bude spojovat meziměstské a dálkové tratě, konkrétně pak kolej č. 2 s kolejí č. 1 ŚR vedoucí k nádraží Varšava Centrum a dále Varšava Východ,“ dodává Patryk Jaworski.

 

Ve směru od stanice Varšava Włochy probíhají práce na inženýrském objektu dvouúrovňového křížení tratí. Bylo provedeno založení objektu. Pod ním a pod kolejí radomské trati bylo navrtáno 10 km DSM pilířů.

 

Dokončení prací na nástupištích 3 a 4 je plánováno na září letošního roku. Od letošního června by měly být v provozu všechny čtyři koleje meziměstské trati od stanice ve směru na stanice Varšava Centrum a Varšava Východ.

 

Varšava Západ je z hlediska intenzity provozu strategickou stanicí v Polsku. V průměru jí denně projede asi 1 000 příměstských, regionálních, dálkových vnitrostátních a mezinárodních vlaků. Stavební práce jsou realizovány v rámci projektu Operačního programu Infrastruktura a životní prostředí 5.1-13 s názvem: „Práce na meziměstské trati ve Varšavě na úseku Varšava Východ – Varšava Západ“. Dokončení stavby v hodnotě 1,9 mld. PLN je naplánováno na rok 2024.