Budimex.pl
CZ    

Rozšíření představenstva společnosti Budimex S.A.

Datum aktualizace: 14. prosince 2022
Rozšíření představenstva společnosti Budimex S.A.

Dozorčí rada společnosti Budimex jmenovala 14. prosince tři nové členy představenstva, čímž rozšířila dosavadní čtyřčlenné představenstvo. K 1. lednu 2023 byli do nových funkcí jmenováni Anna Karyś-Sosińska, Maciej Olek a Cezary Łysenko.

 

Anna Karyś-Sosińska zastává funkci ředitelky divize řízení lidských zdrojů společnosti Budimex S.A. Maciej Olek je ředitelem železniční výstavby ve společnosti Budimex S.A. Cezary Łysenko je ředitelem výstavby infrastruktury ve společnosti Budimex S.A.

 

Kromě nově jmenovaných manažerů zůstává složení představenstva zachováno: Artur Popko – předseda představenstva, Jacek Daniewski – ředitel právní a organizační divize, Marcin Węgłowski – ředitel finanční divize a Artur Pielech – předseda představenstva společnosti FB Serwis.

 

Rozšíření představenstva a jeho posílení je přirozeným důsledkem růstu Budimex Group. V loňském roce zahájila skupina Budimex své působení na zahraničních trzích: německém, českém a slovenském. Došlo k růstu
v segmentech železničních, vodohospodářských a infrastrukturních staveb. Společnost Budimex také investovala do oblastí obnovitelné energie, elektromobility a nakládání s odpady a surovinami. Posílení představenstva umožní skupině lépe reagovat na požadavky nových trhů a dosáhnout strategických cílů v nadcházejících letech. Noví členové představenstva mají více než 20 let zkušeností z výkonných a manažerských pozic ve skupině Budimex. Podíleli se na rozvoji nových divizí, organizačních struktur a realizaci nejnáročnějších úkolů v oblasti stavebnictví
a řízení lidských zdrojů. Noví členové představenstva definují a prosazují klíčové hodnoty společnosti Budimex, budují a rozvíjejí své týmy a posilují pozice příslušných oblastí na trhu.

 

Anna Karyś-Sosińska je absolventkou Ekonomické univerzity v Krakově. Své zkušenosti s oblastí lidských zdrojů začala sbírat na Krakovském technologickém institutu, kde v letech 2000 až 2002 působila jako konzultantka zodpovědná za procesy executive search pro seniorní a top management. Se skupinou Budimex je spojená
od roku 2002, kdy dalších 20 let zastávala funkci HR manažerky/ředitelky ve většině podnikatelských jednotek. Začátkem roku 2022 nastoupila do funkce vedoucí divize HR Management ve společnosti Budimex S.A.

 

Maciej Olek je absolventem Stavební fakulty na Vratislavské polytechniky. Ve stavebnictví působí více než 20 let. V letech 2001 až 2007 pracoval pro společnost NCC Polska na stavbě dálnice A2 a na projektu Citytunel v Malmö (Švédsko), kde zastával funkci zástupce projektového manažera. V letech 2008 až 2009 realizoval stavbu rychlostní silnice S3. Od roku 2010 pracuje ve společnosti Budimex S.A., nejprve jako site manager, poté jako contract manager a director. Od podzimu 2014 je zodpovědný za rozvoj oblasti železničního stavitelství, nejprve jako oblastní ředitel, poté ředitel pobočky a od května 2020, když se společnost Budimex S.A. stala lídrem polského trhu železničních projektů, jako ředitel železniční stavby. 

 

Cezary Łysenko je absolventem Technické univerzity v Bialystoku. V letech 1996 až 1999 získal své první profesní zkušenosti ve vojvodských úřadech, kde byl zodpovědný za dopravní inženýrství a silniční management.
U společnosti Budimex pracuje od roku 2006, nejprve jako manažer technického oddělení, poté kontraktační manažer, regionální ředitel, ředitel pobočky Sever a v roce 2020 převzal odpovědnost za celou výstavbu infrastruktury společnosti Budimex S.A. V návaznosti na růst skupiny Budimex převzat v roce 2021 odpovědnost za rozvoj skupiny na zahraničních trzích a stal se také členem dozorčí rady společností Budimex Bau, Budimex Prague Construction a Budimex Slovakia. Je členem dozorčí rady společnosti FB Serwis. V prosinci 2021 se stal předsedou výkonného výboru Budimex S.A.