Budimex.pl
CZ    

Program Hello ICE společnosti Budimex se vrací v nové podobě

Datum aktualizace: 20. února 2023
Program Hello ICE společnosti Budimex se vrací v nové podobě

Byl zahájen třetí ročník Hello ICE, tedy autorského programu společnosti Budimex, který učí děti pravidlům bezpečnosti silničního provozu formou hry. Cílem projektu je zvýšení znalosti žáků základních škol a dětí předškolního věku o chování mj. při přecházení silnice po přechodu pro chodce. První den vzdělávacích aktivit proběhl v Ziębicích v místním kulturním středisku za účasti zástupců policie a dobrovolného hasičského sboru. Program Hello ICE získal na období 2023–2024 čestnou záštitu Ministerstva sportu a cestovního ruchu.

 

Společnost Budimex jako odpovědný generální dodavatel staveb podporuje místní komunity a vzdělává nejmladší generaci v oblasti bezpečnosti. V souvislosti se stavbou víceúčelové sportovní a společenské haly v Ziębicích (Dolnoslezské vojvodství) uskutečnila společnost Budimex v letošním roce kampaň Hello ICE zaměřenou na okolní školy. Klíčovým prvkem programu jsou Dny bezpečnosti, které mezi dětmi propagují správné chování při pohybu v silničním provozu a trénují dovednosti poskytování první pomoci.

 

První Den bezpečnosti v rámci třetího ročníku programu Hello ICE se uskutečnil začátkem února letošního roku. Děti z 1.–3. tříd ze dvou okolních škol se setkaly společně se zaměstnanci a animátory společnosti Budimex v kulturním centru Ziębice. Žáci měli možnost seznámit se základními pravidly silničního provozu a také s pravidly, jak se pohybovat po ulici na jednostopém vozidle.

 

„Ve společnosti Budimex je bezpečná práce prioritou, a proto chceme v tomto ohledu jít ještě o krok dál. Jako společensky odpovědná firma podporujeme vzdělávací kampaně, které se zabývají tématem bezpečnosti i mimo staveniště. Jedním z projevů této skutečnosti je mj. program Hello ICE,“ říká Wojciech Lesisz, obchodní ředitel společnosti Budimex.

 

Důležitou změnou ve třetím vydání programu Hello ICE je rozšíření okruhu problematiky bezpečnosti. Společně s rostoucí poptávkou po řešeních v oblasti mikromobility se současně zvýšil počet rizik, zejména pro děti.

 

„Program Hello ICE se vyvíjí společně s potřebami a výzvami, které se vztahují na nejmenší děti, a proto se od začátku roku 2023 kromě bezpečnosti silničního provozu zaměřujeme také na téma mikromobility. To je nový cíl Hello ICE, jehož cílem je naučit ty nejmenší bezpečnému pohybu na kolečkových bruslích, koloběžkách nebo kolech,“ uvedla Martyna Wróbel, ředitelka komunikace a PR společnosti Budimex SA.

 

Na Dni bezpečnosti v Ziębicích nechyběly prezentace zaměstnanců společnosti Budimex, které se týkaly bezpečnosti na staveništi, a také školení zástupců policie a dobrovolného hasičského sboru. Děti také obdržely reflexní kartičky ICE (In Case of Emergency) s místem pro zapsání údajů o svých rodičích nebo pěstounech, které mohou být užitečné v případě, když se dítě ztratí, nebo se stane účastníkem nehody. Součástí workshopu bylo také společné malování na obličej a animace.

 

Setkání Hello ICE pořádá společnost Budimex ve spolupráci se školami v celém Polsku. Maskotem programu je sympatický tygr Budi, který cestuje po celém Polsku a učí nejmenší děti a hraje si s nimi.

 

Stavba víceúčelové sportovní a společenské haly v Ziębicích je největší a nejočekávanější investicí v obci za mnoho uplynulých let. Tento projekt má umožnit pořádání sportovních soutěží v disciplínách, jako jsou volejbal, basketbal nebo házená. Kromě toho bude hala sloužit pro požádání tréninků a také koncertů a dalších kulturních akcí.