Budimex.pl
CZ    

Postup prací při modernizaci železničního uzlu Port Gdynia

Datum aktualizace: 16. srpna 2022
Postup prací při modernizaci železničního uzlu Port Gdynia

10. srpna 2022 společnost Budimex předala do provozu úsek P1 v rámci realizace kontraktu „Zlepšení železničního přístupu k přístavu Gdyně“. Dokončené práce výrazně zlepšily přístup k nábřeží přístavu (nizozemské, švédské, slezské a francouzské části), což má klíčový význam pro zkvalitnění železniční dopravy v přístavu Gdyně. Plánovaným termínem dokončení kontraktu, včetně certifikace a přejímek, je 31. srpen 2023. Investorem je společnost PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

 

Hlavním cílem činností realizovaných v rámci kontraktu je zlepšení propustnosti strategického železničního uzlu a navýšení objemu odbaveného nákladu. V rámci kontraktu je společnost Budimex odpovědná mj. za přestavbu železniční stanice Port Gdynia spolu s prostorami před přístavem a související infrastrukturou a za zkvalitnění souvisejících železničních tratí.

 

Pro železniční provoz jsme zpřístupnili ještě 21 kolejí a 30 výhybek spolu s celkovou elektroenergetickou, teletechnickou, odvodňovací a sanitární infrastrukturou. Do provozu byly také předány silniční systémy spolu s železničními přejezdy. Všechny kolejové systémy předané do provozu jsou řízeny počítačovým systémem již dříve zprovozněného návěstidla P1. Přestavený úsek P1 tvoří 1/3 oblasti stanice Port Gdynia. Je to milník na cestě k dokončení celkové modernizace této investice, klíčové z hlediska dostupnosti přístavu,“ říká Maciej Olek, vedoucí odboru železničního stavitelství společnosti Budimex SA.

 

V rámci celé investice bude modernizováno 115 km kolejí a také budou elektrifikovány příjezdy k přístavním bránám. Proběhne přestavba 13 km silnic, železničního mostu a 29 železničních přejezdů. Provoz navíc zjednoduší dva nové železniční viadukty. Kontrakt také obsahuje stavbu budovy Lokálního řídicího centra, dvou železničních návěstidel, administrativní budovy PKP Cargo a opravu tří stávajících návěstidel. Investice je spolufinancována z unijních prostředků CEF „Nástroje pro propojení Evropy“ a její celková hodnota je 1,5 mld. PLN bez DPH.

 

Společnost Budimex je jedním z lídrů železničního stavitelství v Polsku. Společnost realizuje kontrakty jako např. nová železniční stanice Warszawa Zachodnia, která je jednou z největších investic společnosti PKP Polskie Linie Kolejowe SA. V roce 2021 společnost Budimex také dokončila modernizaci železniční tratě Varšava – Lublin.