Budimex.pl
CZ    

Postup prací na nádraží Czechowice-Dziedzice

Datum aktualizace: 20. října 2022
Postup prací na nádraží Czechowice-Dziedzice

Pokračují práce na železniční stanici Czechowice-Dziedzice. Aktuálně společnost Budimex realizuje v rámci zakázky výstavbu nástupiště č. 2, pokládku čtyř hlavních kolejí, čtyř pomocných kolejí a osmi vedlejších kolejí na severní straně stanice. Kromě toho probíhá montáž výhybek na východním a západním zhlaví stanice. Celkově bylo již realizováno 77% prací. Práce probíhají podle harmonogramu.

 

Nové nástupiště má být pro cestující otevřeno v červnu 2023. Staví se také nová nástupiště na zastávce Goczałkowice-Zdrój, nová trať na úseku z mostu přes Vislu do Czechowic-Dziedzic, instaluje se trakční vedení a zařízení pro řízení dopravy. Dokončení této fáze prací je plánováno na duben 2023.

 

Do termínu dokončení zbývá necelý rok, během něhož je třeba realizovat několik klíčových prvků, jako je dobudování kolejového uspořádání v severní části stanice a železniční trati č. 139 spolu s trakční sítí a železničním zabezpečovacím zařízením, výstavba železničního viaduktu přes ulici Legionów v Czechowicích-Dziedzicích a retenční nádrže u stanice, která zajistí mimo jiné odvádění dešťové vody z přilehlé městské části. Na hotových úsecích budou pokračovat úklidové a dokončovací práce a výsadba navržené zeleně – říká Wojciech Głuc – vedoucí projektu společnosti Budimex.

 

Na základě smlouvy podepsané v říjnu 2019 je společnost Budimex odpovědná za:

 • výměnu přibližně 47 km kolejí a 56 km trolejového vedení a 119 výhybek;
 • rekonstrukci 23 inženýrských objektů, včetně 8 viaduktů a 4 mostů;
 • modernizaci 3 železničních přejezdů;
 • výstavbu místního řídicího centra ve stanici Czechowice-Dziedzice;
 • modernizaci nástupišť ve stanici Czechowice-Dziedzice a na zastávkách Goczałkowice Zdrój a Zabrzeg.

 

Cílem investice je zajistit větší komfort pro cestující, zlepšit nákladní a osobní dopravu po modernizovaných konstrukcích: mostech, viaduktech a propustcích – včetně nového 150 m mostu přes Vislu mezi Goczałkowicemi-Zdrój a Czechowicemi a nového viaduktu přes DK 1 v Czechowicích-Dziedzicích. Díky této investici bude možné pohodlně a efektivně cestovat na trase Katovice – Zebrzydowice a Těšín (hranice s Českou republikou) a do Beskyd. Všechna zařízení budou přizpůsobena tak, aby vyhovovala lidem s omezenou schopností pohybu.

 

Investice v číslech:

 • 47 km tratí
 • 56 km trakční sítě
 • 119 výhybek, 2 kolejové křižovatky
 • 23 inženýrských objektů
 • 3 železniční a silniční přejezdy
 • 670 kilometrů pilot zpevňujících terén
 • 240 tisíc m2 zesíleného podloží

 

Hodnota zakázky činí 1,4 miliardy PLN. Investorem je společnost PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Projekt získal finanční prostředky z Evropské unie z programu CEF „Nástroj pro propojení Evropy“. Předpokládaný termín dokončení je říjen 2023. Budimex je jedním z lídrů v oblasti železničního stavitelství v Polsku. Společnost realizuje kontrakty jako např. nová železniční stanice Warszawa Zachodnia, která je jednou z největších investic společnosti PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Největší polský generální dodavatel také staví železniční stanice Port Gdynia a Ełk. V posledních dvou letech Budimex také dokončil modernizaci železniční tratě Varšava – Lublin, úsek E59 Rokietnica – Wronki a úsek trati E30 Trzebinia – Krzeszowice.