Budimex.pl
CZ    

Polsko v čele stavebních lídrů v Evropě - nová zpráva Budimexu

Datum aktualizace: 20. prosince 2021
Polsko v čele stavebních lídrů v Evropě - nová zpráva Budimexu

Polsko je v evropském čele investic do stavebnictví.  Podle nejnovější zprávy Budindex 2020/21, kterou zveřejnil největší polský generální dodavatel – společnost Budimex SA, je Polsko v tomto žebříčku druhé a na stavební investice vynakládá více, než je průměr EU.

 

V průběhu roku 2020 Polsko vydalo 7,4 % HDP na stavební investice.  To je o 1,5 p.b. více než průměr Evropské unie, který činí 5,8 %.  Tím se tato země umístila na druhém místě – hned za Finskem.  Finové vydávají 8 % svého HDP na stavebnictví Nejméně staví Řecko (1,7 %) a Irsko (2,2 %), uvádí zpráva.

 

Rakousko a Litva staví v poměru ke svému ekonomickému potenciálu na stejné úrovni jako Polsko,  o něco méně staví Rumunsko (7,3 %). Polsko v žebříčku zemí nejvíce investujících do stavebnictví v roce 2021 bylo na čelní druhé pozici. Věnujeme pozornost největším stavebním projektům aktuálně probíhajícím v Evropské unii. Představujeme žebříček zemí, které do stavebnictví investují největší prostředky v poměru k jejich hrubému domácímu produktu - říká Artur Popko, prezident Budimexu.

 

Zpráva také představuje největší stavební investice v zemích Evropské unie ve fázi přípravy dokumentace nebo výstavby. V evropských zemích existuje mnoho velkých infrastrukturních investic s jednorázovou hodnotou přes 30 miliard PLN. Mezi největší z nich patří: výstavba 64 kilometrů dlouhého železničního tunelu pod Brennerským průsmykem mezi Rakouskem a Itálií v hodnotě více než 8 miliard EUR a výstavba nové vodní cesty Seine-Scheldt na řekách Rýn a Seina v hodnotě 8 miliard EUR. Švédové staví obchvat Stockholmu za 2,6 miliardy EUR.

 

Dalším unikátním infrastrukturním projektem je výstavba 270 km trasy vysokorychlostních vlaků: Turín-Lyon za 25 miliard EUR, tedy přes 100 miliard PLN. Práce mají být dokončeny do konce roku 2032. Většina stavebních projektů jsou infrastrukturní projekty: železniční, silniční a hydrotechnické.

 

S realizací velkých investic jsou spojeny i problémy – upozorňuje prezident Budimexu. Při pohledu na to, co Evropa buduje, stojí za to připomenout, že i taková investiční velmoc, jako je Německo, čelí mnoha potížím při efektivní realizaci velkých projektů.  Příkladem je stavba letiště Brandenburg u Berlína, která trvala přes 14 let, ale byla úspěšně dokončena - dodává Artur Popko.

 

Místo v žebříčku - procentuální podíl sektoru stavebnictví v poměru k HDP v roce 2020

 1. Finsko 8,0 %
 2. Polsko 7,4 %
 3. Rakousko 7,4 %
 4. Litva 7,4 %
 5. Rumunsko 7,3 %
 6. Lotyšsko 7,0 %  
 7. Slovensko 6,9 %
 8. Švédsko 6,7 %
 9. Estonsko 6,4 %
 10. Španělsko 6,3 %
 11. Chorvatsko 6,3 %
 12. Slovinsko 6,3 %
 13. Kypr 6,3 %
 14. Lucembursko 6,2 %
 15. Německo 6,1 %
 16. Dánsko 6,0 %
 17. Česká republika 6,0 %
 18. Maďarsko 5,7 %
 19. Belgie 5,5 %
 20. Nizozemsko 5,4 %
 21. Francie 5,3 %
 22. Bulharsko 4,9 %
 23. Portugalsko 4,7 %
 24. Malta 4,5 %
 25. Itálie 4,3 %
 26. Irsko 2,2 %
 27. Řecko 1,7 %

Průměr EU 5,86 %

 

Státní sektor stále hraje významnou roli při formování velkých investic v Evropě. - Vysoké postavení Polska v žebříčku Budindex 2020/21, prezentujícím podíl stavebnictví na tvorbě HDP, je nepochybně způsobeno vynaložením značných finančních prostředků na investice ze strany veřejných a soukromých investorů - uvádí ve zprávě Jan Styliński - předseda Asociace zaměstnavatelů ve stavebnictví.

 

- Již více než deset let se Polsko rozvíjí uspokojivým tempem, což vede k neutuchajícím investicím našich podnikatelů. Veřejní investoři navíc poskytují rekordní prostředky na realizaci dopravních, energetických a sociálních projektů.  Polsko, jako země po letech zpoždění, mělo hodně co dohánět, nicméně jsme uměli a stále umíme využívat externí zdroje financování - dodává Jan Styliński.

 

Autoři zprávy poukazují na to, že nadcházející roky po pandemii COVID-19 budou jak v Polsku, tak v Evropě ve znamení veřejných investic a vynakládání obrovských prostředků na uspokojování investičních potřeb.

 

- Lze vyslovit riskantní tezi, že na konci tohoto desetiletí budeme mít co do činění na jedné straně s vysoce specializovanými menšími firmami, vlastně technologicky-stavebními, a na straně druhé s koncentrací největších evropských stavebních společností, které budou podléhat konsolidačním procesům a do určité míry i fúzím ze strany světových korporací, především z Asie - předpokládá předseda Asociace PZPB.

 

Na seznamu největších stavebních investic v Polsku je prováděná rekonstrukce stanice Warszawa Zachodnia. Její modernizace bude dokončena v roce 2023 a náklady dosáhnou 0,42 miliardy EUR.