Budimex.pl
CZ    

Obchvat Smolajn dokončen před plánovaným termínem

Datum aktualizace: 22. srpna 2022
Obchvat Smolajn dokončen před plánovaným termínem

19. srpna 2022, dva měsíce před smluvním termínem, zprovoznila společnost Budimex obchvat Smolajn na státní silnici č. 51. Smlouva na tento úkol s olštýnskou pobočkou Generálního ředitelství státních silnic a dálnic byla podepsána 17. prosince 2020 a práce byly zahájeny v dubnu 2021. Jedná se o první dokončený obchvat v rámci vládního programu výstavby 100 obchvatů v letech 2020–2030.

 

„Investice spočívala v rozšíření silnice ve stávajícím a částečně v novém úseku. Hodnota zakázky na úsek silnice celkové délky 1,76 km byla 26 mil. PLN a náklady na investici po valorizaci přesahují 30 mil. PLN. Díky nové infrastruktuře se výrazně zlepší bezpečnost, komfort a plynulost jízdy. Navíc se zkrátí délka cesty.“ – říká Cezary Łysenko, ředitel infrastrukturálního stavebnictví společnosti Budimex. „Budimex realizuje v rámci programu 100 obchvatů dalších 5 investic.“ – dodává Cezary Łysenko.

 

Tento úkol zahrnoval:

  • 1,75 km státní silnice DK51 třídy GP, včetně kruhového objezdu;
  • 0,16 km okresní silnice třídy Z;
  • 0,72 km přístupových cest;
  • stezka pro chodce a cyklisty;
  • 378 m silničních propustků;
  • rekonstrukce 3 energetických kolizí NN a VN;
  • rekonstrukce 2 vodovodních kolizí;
  • přestavba telekomunikační linky,

 

společně s realizací doprovodné technické infrastruktury, tedy osvětlení silnic, technologických kanálů a kanalizace dešťové vody.

 

„Navzdory obtížným terénním a vodním podmínkám a rostoucím cenám klíčových stavebních materiálů jsme udrželi vysoké pracovní tempo a dokázali investici dokončit v předstihu.“ – říká Cezary Łysenko. „K tomuto úspěchu nám pomohla i velmi dobrá spolupráce s investorem, tedy olštýnskou pobočkou Generálního ředitelství státních silnic a dálnic.“ – dodává ředitel infrastrukturálního stavebnictví společnosti Budimex.

 

Součástí úkolu byla také výstavba zařízení na ochranu životního prostředí a výsadba více než 1 000 stromů a keřů.

 

Budimex má rozsáhlé zkušenosti s výstavbou infrastrukturálních investic. V současné době realizuje generální dodavatel mj. dalších 5 obchvatů z vládního programu výstavby 100 obchvatů v letech 2020–2030.