Budimex.pl
CZ    

Nejkrásnější obchvat v Polsku byl uveden do provozu

Datum aktualizace: 31. října 2022
Nejkrásnější obchvat v Polsku byl uveden do provozu

Budimex uvedl do provozu šestikilometrový obchvat Wałbrzychu. Vede v hornaté oblasti Valbřišských hor asi 500 metrů nad mořem a umožňuje objet centrum města po státní silnici č. 35 (státní hranice –Vratislav). Investory jsou: město Wałbrzych a Generální ředitelství silnic a dálnic, pobočka Vratislav. Stavba je spolufinancována Evropskou unií.

 

Obchvat Wałbrzychu tvoří dvouproudová silnice se třemi komunikačními uzly: Okružní křižovatka Niepodległości; uzel Żeromski; uzel Reja. Na trase vznikly 3 estakády: č. 5 (okružní křižovatka), viadukt č. 6 (ul. Żeromskiego), viadukt č. 7 (ul. Reja). Nejdelší objekt je dlouhý 180 metrů. Budimex také postavil podchod na ul. Żeromskiego. Vznikla lávka pro pěší nad obchvatem v oblasti ul. Dr. Oczki a ul. św. Kingi a tři rámové propusti na potoku Szczawnik.

 

„Pro generálního dodavatele byla stavba velmi náročná. Pod budovanou silnicí se nacházela neinventarizovaná těžební infrastruktura – šachta Gustav, Liščí štola. To si vyžádalo projekční změny a velký objem víceprací k posílení a zabezpečení nového obchvatu,“ uvedl ředitel divize infrastrukturních staveb Budimexu Cezary Łysenko.

 

Na stavbu bylo spotřebováno: 750 tis. t materiálu na náspy, 80 tis. t asfaltové směsi, přes 2 tis. t betonářské oceli a přes 19 tis. m3 betonu. Součástí stavby byla také rekonstrukce 16 stávajících ulic.

 

„Objevili jsme historické pozůstatky městské a průmyslové infrastruktury, koleje, staré silniční svody, základy a energetické stožáry již neexistujících průmyslových závodů. Tyto okolnosti měly největší vliv na to, že stavba trvala o rok déle, než bylo plánováno. Přesto jsme práce dokončili před konečným smluvním termínem, tedy před 21. listopadem,“ dodává Cezary Łysenko.

 

Stavba byla zahájena v dubnu 2019. Investiční náklady dosáhly 397 mil. PLN bez DPH.

 

Podívejte se na video na Youtube: Obchvat Wałbrzychu