Budimex.pl
CZ    

Komentář předsedy představenstva společnosti Budimex S.A. Artura Popeka k hospodářským výsledkům skupiny Budimex za tři čtvrtletí roku 2022.

Datum aktualizace: 26. října 2022
Komentář předsedy představenstva společnosti Budimex S.A. Artura Popeka k hospodářským výsledkům skupiny Budimex za tři čtvrtletí roku 2022.

Skupina Budimex dosáhla provozní zisk na úrovni 417 mil. PLN při rentabilitě 6,5 %, přičemž v prvním kvartálu tohoto roku dosáhla provozní rentabilita úroveň 3,6 %, ve druhém a třetím čtvrtletí pak 7,4 %, respektive 7,7 %.

 

Zisk před zdaněním skupiny Budimex dosáhl 466 mil. PLN při rentabilitě 7,3 %. Rentabilitu na úrovni zisku před zdaněním podporovalo výrazné zlepšení výsledku z finanční činnosti zejména ve druhém a třetím čtvrtletí v důsledku zvýšení průměrné úrokové sazby z peněžních úložek skupiny Budimex.

 

Skupina Budimex (mil. PLN)

Výkaz zisků a ztrát

1-3 čtvrtletí 2022

1-3 čtvrtletí 2021

meziročně

Výnosy

6 368

5 534

15,1 %

Provozní zisk

417

416

0,1 %

% výnosů

6,5 %

7,5 %

-1,0% p. b.

Zisk před zdaněním

466

389

19,8 %

% výnosů

7,3 %

7,0 %

0,3% p. b.

Zisk po zdanění*


z pokračující činnosti

359

302

18,8 %

% výnosů

5,6 %

5,5 %

0,2% p. b.

*připadající na akcionáře ovládající jednotky

 

 

 

ukončená činnost

0

521

n/a

 

Skupina Budimex zaznamenala zvýšení nárůst výnosů o 15,1 %, a to především díky většímu objemu realizace v segmentu stavebnictví, zejména v oblasti pozemního stavitelství, a u společnosti Mostostal Kraków. V oblasti služeb se výnosy blížily loňské úrovni.

 

 

Stavebně-montážní výroba se v Polsku za tři čtvrtletí roku 2022 (v běžných cenách) meziročně zvýšila o 22,2 % z hodnoty 77,4 mld. PLN v roce 2021 na 94,5 mld. PLN v roce 2022. V segmentu pozemních staveb se realizovaná výroba zvýšila o 30,2 %, zatímco v oblasti výstavby infrastruktury činil nárůst 14,3 %.

 

Segment stavebnictví

Statistické údaje (mld. PLN)

1-9 2022

1-9 2021

meziročně

Realizovaná výroba

94,5

77,4

22,2 %

Pozemní stavby

49,9

38,3

30,2 %

podíl

52,8 %

49,5 %

3,2 p. b.

Inženýrské stavby

44,7

39,1

14,3 %

z toho: silnice

16,4

13,2

23,9 %

z toho: železniční tratě

5,4

5,1

5,0 %

podíl

47,2 %

50,5 %

-3,2 p. b.

 

Výnosy skupiny Budimex v segmentu stavebnictví dosáhly 5,809 mil. PLN.

 

Segment stavebnictví (mil. PLN)

Výkaz zisků a ztrát

1-3 čtvrtletí 2022

1-3 čtvrtletí 2021

meziročně

Výnosy

5809

5 118

13,5 %

Provozní zisk

353

278

26,7 %

% výnosů

6,1 %

5,4 %

0,6% p. b.

Zisk před zdaněním

398

251

58,6 %

% výnosů

6,9 %

4,9 %

1,9% p. b.

Zakázková náplň

12 466

14 021

-11,1 %

Uzavřené smlouvy

4 609

5 879

-21,6 %

 

Navzdory potížím na trhu v důsledku narušených dodavatelských řetězců byly tržby ve stavebním segmentu za tři čtvrtletí roku 2022 znatelně vyšší než ve stejném období předchozího roku. Velký objem zakázek na začátku roku 2022, promyšlená nákupní politika a příznivé počasí umožnily zvýšit výnosy o více než 13 %.

 

V posledním čtvrtletí jsme pozorovali určitou stabilizaci cen klíčových vstupů, v některých případech (mj. ocel) dokonce pokles cen oproti úrovním dosahovaným několik týdnů po vypuknutí války. Odpovědná smluvní strategie a jí odpovídající nákupní strategie nám umožnily minimalizovat ztráty spojené s aktuální situací na trhu. Rozpočty všech námi realizovaných projektů jsou průběžně aktualizovány a díky dobré rentabilitě smluv zůstává celková rentabilita v posledních fázích realizace stabilní.

 

Během tří čtvrtletí roku 2022 jsme uzavřeli smlouvy v celkové hodnotě 4,6 mld. PLN. Objednávková kniha skupiny Budimex měla ke konci září 2022 hodnotu 12,5 mld. PLN a zajišťuje pracovní náplň do konce roku 2023.

 

Díky intenzivní akvizici nových projektů v říjnu 2022 dosáhl objem podepsaných zakázek a zakázek čekajících na podpis přes 3 miliardy PLN, což by mělo zajistit stabilní objem zakázek. Mezi tyto smlouvy patří mj. stavby, jako je rychlostní silnice S17 Piaski-Hrebenne (2 úseky v celkové hodnotě 845 mil. PLN), dálnice D1 Bratislava-Triblavina na Slovensku (519 mil. PLN), Vojenská nemocnice v Krakově (368 mil. PLN) nebo železniční trať 104 Chabówka-Nowy Sącz (366 mil. PLN).

 

Skupina Budimex uzavřela 3. čtvrtletí roku 2022 s čistou hotovostní pozicí na úrovni 2,2 mld. PLN. V červnu 2022 jsme vyplatili zbytek dividendy za rok 2021 ve výši 23,47 PLN na akcii. Díky tomu celková dividenda za rok 2021 dosáhla rekordních 38,37 PLN na akcii.

 

Po třech čtvrtletích udržela skupina FBSerwis vysokou úroveň výnosů při zachování dobré rentability.

 

Segment služeb (mil. PLN)

Výkaz zisků a ztrát

1-3 čtvrtletí 2022

1-3 čtvrtletí 2021

meziročně

Výnosy

576

564

13,5 %

Provozní zisk

64

78

-17,7 %

% výnosů

11,2 %

13,9 %

-2,7% p. b.

Zisk před zdaněním

69

78

-11,5 %

% výnosů

12,0 %

13,9 %

1,8% p. b.

 

Výnosy skupiny FBSerwis, která je klíčovou součástí segmentu služeb (výsledky segmentu služeb zahrnují také několik menších společností, včetně Budimex Parking Wrocław), dosáhly 573 mil. PLN a byly o něco vyšší než ve stejném období loňského roku. Provozní zisk skupiny FBSerwis dosáhl 64 mil. PLN při rentabilitě 11,2 % ve srovnání s 13,8 % ve stejném období předchozího roku. Ve třetím čtvrtletí se rentabilita ale zvýšila nad úroveň třetího čtvrtletí minulého roku.

 

Intenzivní akvizice nových zakázek, zejména v segmentu údržby infrastruktury, umožnila výrazně rozšířit portfolio zakázek, což by se mělo promítnout do nárůstu tržeb v následujících čtvrtletích. Pokračujeme v započatých investicích do rozšíření stávajících zařízení na zpracování odpadů a skládek. Současně začleňujeme do struktury skupiny subjekt získaný před několika měsíci, čímž posilujeme naši pozici v segmentu environmentálních služeb.

 

Prognóza trhu

 

V dalších čtvrtletích budeme bedlivě sledovat další vývoj makroekonomické situace.

 

Aktuální kniha objednávek skupiny Budimex zajišťuje naplněnost do konce roku 2023 a nově získané zakázky (zejména zakázky v režimu „design and build“) vytvářejí silný základ činnosti pro období 2024-2025. To je důležité zejména z perspektivy zpomalení hospodářství a plánovaného omezení nových projektů, o kterých rozhodli někteří naši zákazníci, tedy samosprávy a PKP PLK.

 

Míra inflace zůstává vysoká a většina prognóz pro nadcházející čtvrtletí je revidována směrem nahoru. Pozorně sledujeme ceny energií a paliv, které mají klíčový význam pro stavebnictví a celou ekonomiku. Proto je tak důležité nadále pracovat na mechanismech valorizace u dlouhodobých zakázek.

 

Připravujeme realizaci prvních významných projektů v zahraničí. Největší z nich je výstavba dálnice D1 Bratislava-Triblavina v režimu „design and build“. Nedávno jsme také obsadili první místo v tendru na rekonstrukci železniční infrastruktury na českém trhu v celkové hodnotě přibližně 66 mil. PLN.

 

Inovace

 

Budimex se ve spolupráci s Technologickým parkem v Krakově zapojil do akceleračního programu pro zahraniční start-upy Poland Prize, který je spolufinancován Polskou agenturou pro rozvoj podnikání.

 

Pokračujeme ve spolupráci se start-upy oceněnými v I. ročníku soutěže Budimex Startup Challenge. Hlavními tématy v oblasti inovací stále zůstávají: řešení pro energetiku, obnovitelné zdroje energie a ekologické technologie pro stavebnictví.

 

Činnosti CSR

 

26. července 2022 se uskutečnilo slavnostní finále akce Dům od srdce 2 v Brusech v Pomoří, v jejímž rámci byla dokončena stavba domu na klíč pro osmičlennou rodinu. Díky podpoře všech partnerů se splnil sen paní Iwony, pana Krzysztofa a jejich šesti dětí. Realizujeme 41. a 42. rodičovskou zónu v nemocnicích ve městech Ełk a Bydgoszcz.

 

Ve třetím čtvrtletí získaly naše stavby několik prestižních oborových ocenění: 7 cen v soutěži „Stavba roku 2021“, která je běžná známa jako stavební Oskaři, a dvě ceny „Modernizace roku“. Mezi oceněné stavby patřily mj.: Výzkumné a vývojové centrum PKN Orlen v Płocku, stanice PKP S.A. ve městě Białystok a Rotherovy mlýny ve městě Bydgoszcz.

 

Strategie CSR společnosti Budimex předpokládá mj. být dobrým sousedem, hostem a partnerem pro místní komunity. Během třech čtvrtletí roku 2022 jsme podpořili stavbu charitativních budov v rámci 41 projektů ve městech: Ełk, Štětín, Bydgoszcz, Štětín, Krakov, Varšava, Dolice u Štětína, Białystok, Narewka u Hajnówky, Czechowice–Dziedzice, Suwałki, Marki u Varšavy, Słupce u Koninu a Strachocin. Celková hodnota pomoci přesáhla 1 mil. zlotých.