Budimex.pl
CZ    

Komentář k rozhodnutí týkajícího se životního prostředí pro S19 Białystok Zachód – Ploski

Datum aktualizace: 8. prosince 2022
Komentář k rozhodnutí týkajícího se životního prostředí pro S19 Białystok Zachód – Ploski

Představenstvo společnosti Budimex S.A. ohledně burzovní zprávy č. 72/2022 vysvětluje, že v důsledku rozhodnutí soudních orgánů (Vojvodský správní soud ve Varšavě), která jsou nezávislá na dodavateli a investorovi, došlo ke zrušení rozhodnutí týkajícího se životního prostředí, které bylo vydáno 4. července 2021 generálním ředitelem ochrany životního prostředí a dřívějšího rozhodnutí regionálního ředitele ochrany životního prostředí v Bělostoku ve věci projektu a výstavby rychlostní silnice S19 na úseku Białystok Zachód – Ploski. Na základě tohoto rozhodnutí realizovala společnost Budimex kontrakt Białystok Zachód – Księżyno.

 

Toto rozhodnutí se týká také úseků, které byly realizovány v systému „design&build“ dvěma jinými generálními dodavateli trasy S19 a které nijak nesouvisí s projektovými pracemi.

 

Důvod odstoupení není ani na straně společnosti Budimex S.A., ani investora, tedy GDDKiA (Generálního ředitelství státních silnic a dálnic). Projektové práce prováděné společností Budimex na základě dosavadního rozhodnutí týkajícího se životního prostředí byly provedeny a mohou být použity při dalších pracích po získání nového rozhodnutí týkajícího se životního prostředí. Jsme v neustálém kontaktu s GDDKiA, abychom vypracovali řešení, které povede k co nejrychlejšímu získání nového rozhodnutí týkajícího se životního prostředí.