Budimex.pl
CZ    

Intermodální uzel Rumia Janowo byl dokončen v předstihu

Datum aktualizace: 27. října 2022
Intermodální uzel Rumia Janowo byl dokončen v předstihu

26. října, tedy jeden měsíc před termínem Budimex dokončil a předal k užívání komunikační uzel Rumia Janowo v Pomořanském vojvodství. Investorem bylo město. Při otevření tohoto uzlu se shromáždilo několik stovek obyvatel, vedení okresu Wejherowo a Pomořanského vojvodství s maršálkem Mieczysławem Strukem na čele.

 

Stavební práce byly zahájeny 18. března 2020. Účelem uzlu Janowo je především zlepšit silniční provoz a modernizovat okolní infrastrukturu. Díky dokončení této stavby byly integrovány různé formy dopravy: železniční, automobilová, městská hromadná a cyklodoprava.

 

„V rámci této stavby byly rovněž zřízeny protipovodňové nádrže napojené na městskou kanalizaci. To ochrání naše město před pravidelnými záplavami,“ řekl starosta města Rumia Michał Pasieczny během otevření. „Budimexu patří zasloužená gratulace za bezproblémovou realizaci všech prací v tak náročném terénu v požadovaném termínu,“ pokračoval starosta města.

 

Poblíž stanice SKM Rumia Janowo byl mj. vybudován tunel spojující dvě části města, parkoviště, cyklostezky, autobusové přístřešky a zálivy, lávky pro pěší a přístup pro osoby se zdravotním postižením.

 

„Největší výzvou byla výstavba tunelu, který vede pod 4 používanými kolejemi a nástupištěm zastávky Rumia Janowo,“ uvedl ředitel společnost Budimex S.A. Wojciech Kołacki. „Tunelem vede silnice, stezka pro pěší a cyklisty. Statický konstrukční systém tvoří železobetonový skelet uzavřeného průřezu s jedním obloukem s rozpětím 15 m a délkou 29,28 m,“ dodal.

 

Vzhledem k železniční infrastruktuře, stávajícímu nástupišti a nástupištnímu přístřešku byl tunel realizován metodou pipe-roofing, která spočívá ve vypažení ostění tunelu rourami průměru 400 až 1000 cm.

 

Tyto roury jsou následně spojovány speciálními zámky a protlačovány do země. „Během výstavby byla zachována kontinuita železničního provozu, přičemž rychlost vlaků byla omezena na maximálně 60 km/h,“ říká Wojciech Kołacki.

 

Hodnota kontraktu dosáhla 66 mil. PLN včetně DPH. Investorem je místní samospráva obce Rumia. Společnost Budimex staví v současnosti také multimodální komunikační uzly v Lublinu a Rzeszówu.