Budimex.pl
CZ    

Dokončení I. etapy výstavby továrny na onkologické léky Polfa Tarchomin

Datum aktualizace: 6. července 2022
Dokončení I. etapy výstavby továrny na onkologické léky Polfa Tarchomin

Dne 5. července 2022 proběhlo slavnostní zahájení a dokončení první etapy prací na výstavbě Centra pro vývoj a výrobu onkologických léčiv společnosti Polfa SA v Tarchominu. Jedná se o unikátní projekt v Polsku a Evropě a zároveň největší investici společnosti Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa SA.

 

Společnost Budimex byla v rámci zakázky zodpovědná za hrubou stavbu budovy. Stavební práce trvaly od listopadu loňského roku do června 2022. Nové centrum pro vývoj a výrobu léků proti rakovině bude mít tři hlavní účely – tedy výrobu sterilních forem, provoz laboratoře pro výzkum a vývoj (R&D) a kontrolu kvality (KK).

 

„Období provádění hrubé stavby, které vymezuje rozsah současné smlouvy společnosti Budimex a připadá na období od listopadu 2021 do června letošního roku, ukázalo, do jaké míry je celá makroekonomická situace panující v zemi soustředěna do jediného stavebního projektu. Navzdory prestiži a velkoleposti, které charakterizují náš projekt Nového centra pro výzkum a vývoj sterilních forem, problémy s veřejnými zakázkami, dodavatelskými řetězci a potíže s projektováním potvrdily, že krize těžce postihují každý stavební projekt bez ohledu na jeho parametry. Problémy, se kterými jsme se setkali, utvrdily společnost Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne v přesvědčení, že v nejistých časech stojí za to mít spolehlivé obchodní partnery, a společnost Budimex v této situaci prokázala, že takovým partnerem je.“ – říká Robert Chabros, Manažer projektu TZF Polfa SA.

 

V rámci první fáze prací na objektu provedla společnost Budimex řadu činností, včetně realizace zemních prací, železobetonových základů, ocelové konstrukce, střechy a podlahové konstrukce pro instalaci technologií.

 

„Práce byly prováděny ve velmi složitém ekonomickém období způsobeném válkou na Ukrajině, která měla za následek přerušení dodávek materiálu z Ukrajiny, stejně jako embargo ze strany Ruska a Běloruska. Tato situace měla přímý dopad na dostupnost materiálů a zaměstnanců i na velmi značné změny cen stavebních materiálů. Společné jednání, partnerský přístup k problémům a flexibilita v rozhodování Objednatele TZF Polfa umožnily splnit smlouvu v plném rozsahu. Pro stavbu konstrukce budovy jsme vyhloubili 12 000 m3 výkopů, realizovali 10 000 m3 zásypů základů, položili 8 500 m3 betonu a zabudovali 840 t výztužné oceli a 60 t ocelové základové konstrukce.“ – komentáře Paweł Wróblewski, smluvní manažer společnosti Budimex SA.

 

Hodnota prací provedených na základě smlouvy, včetně dodatečných prací, činila více než 22 milionů PLN. Zakázka byla realizována pomocí technologie BIM, která umožňuje kontrolu, úpravu stavebního projektu a zkušební provoz ve virtuálním prostředí.

 

„Nejnáročnější etapou prací bylo udržení hladiny vody pod 7 m od úrovně terénu. K tomu bylo nutné odčerpat z výkopu 12 000 m3 vody denně. Práce jsme prováděli v zimní sezóně ve dvousměnném provozu. I přes zmíněnou složitou ekonomickou a geopolitickou situaci a s tím související odliv pracovníků z Ukrajiny se nám podařilo zajistit kontinuitu prací a dokonce i zvýšit zaměstnanost na základě dohod o provedení práce. Nezanedbatelným problémem bylo také zajištění plynulosti dodávek materiálu, což si vyžádalo hledání alternativních zdrojů dodávek.“ – dodává Paweł Wróblewski.

 

„Dokončení hrubé stavby je pro každou investici zvláštní okamžik, který uzavírá jednu kapitolu možných problémů způsobených vnějšími faktory, ale otevírá novou – obzvláště důležitá je správná koordinace projektových prací a vnitřních, montážních prací. Je to také závěrečná fáze prací, které se obvykle vyznačují největší rychlostí realizace. Takže případné urychlení termínů již bylo provedeno, obtížnějším úkolem je nyní vybrat správného obchodního partnera a dovést projekt do konce ve stanovených termínech a v rámci daného rozpočtu.“ – shrnuje Robert Chabros.