Budimex.pl
CZ    

Budimex zahájil výstavbu obchvatu Osvětimi

Datum aktualizace: 10. listopadu 2022
Budimex zahájil výstavbu obchvatu Osvětimi

Dne 7. listopadu 2022 došlo k symbolickému výkopu lopatou a zahájení prací na devítikilometrovém obchvatu Osvětimi, který buduje společnost Budimex. Součástí této stavby bude také realizace silnice 44 třídy GP, tvořící obchvat Osvětim a navazující na rychlostní silnici S1 Mysłowice – Bielsko-Biała v oblasti uzlu Osvětim.

 

Smlouva v systému design&build byla uzavřena s polským Generálním ředitelstvím státních silnic a dálnic, pobočka v Krakově dne 10. července 2020 a žádost o stavební povolení bylo podáno v souladu se smlouvou dne 10. května 2021.

 

Stavba bude provedena v bezprostřední blízkosti oblastí Natura 2000 a nad jímacím územím pro obec a město Osvětim-Zasole. Obchvat se také nachází v bezprostřední blízkosti bývalého německého nacistického koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. Projekt proto musel zohlednit požadavky vyplývající ze Zprávy o hodnocení dopadů na dědictví UNESCO.

 

Vzhledem k požadavkům Zprávy Unesco týkající se ochrany památníku Auschwitz-Birkenau byla navržena akustická ochrana ve formě zemních násypů a zemních a panelových protihlukových stěn. Pro minimalizaci dosahu světla mimo prostor silnice bylo také použito snížené osvětlení a svítidla se směrovým rozložením světla. Zeleň byla navržena tak, aby vizuálně izolovala osvětimský obchvat od výhledů z historicky citlivých míst. Při zpracování projektu byla podle smlouvy zpracována pokročilá analýza výhledu z muzea Auschwitz na budoucí silnici“ říká Paweł Zawiła, ředitel kontraktu Budimex.

 

„Za tímto účelem byl fotogrammetrickou metodou pomocí dronů reprodukován terénní model včetně zeleně, k tomu byla přidána vizualizace navržených bezpečnostních prvků, jako jsou protihlukové stěny a zemní náspy, a ze zóny někdejšího tábora byla provedena simulace, zda při takto zvoleném zabezpečení budou vidět prvky silniční infrastruktury nebo vysoká vozidla. Analýza potvrdila správnost volby sklonu trasy a účinnost navržených ochranných opatření a byla velmi kladně hodnocena mezinárodní komisí UNESCO,“ dodává Paweł Zawiła.

 

Stavba bude mimo jiné zahrnovat:

  • 9 km dvouproudovou silnici třídy GP s doprovodnou infrastrukturou a zařízeními pro bezpečnost provozu a ochranu životního prostředí,
  • 5 křižovatek,
  • most přes řeku Vislu dlouhý 432 m, postavený technologií podélného nasouvání,
  • viadukt WK2 – podchod pod aktivní železniční tratí LK93 a LK882,
  • most přes řeku Sołu, jímací území Zasole a nádrž Kamieniec dlouhý 463 m, postavený konzolovou technologií s nejdelším polem 140 m,
  • rekonstrukce 10,1 km dlouhého vedení VVN,
  • rekonstrukce plynovodu,
  • výstavba a rekonstrukce místních komunikací o délce 16,1 km.