Budimex.pl
CZ    

Budimex získal cenu za udržitelný rozvoj

Datum aktualizace: 23. září 2022
Budimex získal cenu za udržitelný rozvoj

21. září získal Budimex Cenu roku Federace polských podnikatelů – Lídr udržitelného rozvoje. Cenu za společnost převzal Artur Popko, předseda představenstva Budimex S.A.

 

Cena byla udělena za aktivity společnosti Budimex v oblasti ochrany životního prostředí, cirkulární ekonomiky, nízkoemisního hospodářství a sociální aktivity. Předseda představenstva společnosti Budimex upozornil ve svém poděkování na sociální aspekt.

 

„Předcházíme nesrovnalostem ve vztazích s ostatními subjekty, subdodavateli a obchodními partnery. V roce 2022 v průzkumu, jehož se z účastnilo více než 300 stavebních subdodavatelů, jsem opět byli uvedeni jako nejspolehlivější obchodní partner ze všech generálních zhotovitelů v Polsku,“ uvedl při předání ceny Artur Popko, předseda představenstva společnosti Budimex.  „Děkuji za vnímání úsilí, které společnost Budimex vynaložila na udržitelnou politiku v oblasti podnikání, životního prostředí a spolupráce s místními komunitami; jedná se o velmi široké spektrum aktivit a odpovědnosti,“ okomentovat udělení ceny od FPP Artur Popko, předseda představenstva společnosti Budimex S.A.

 

Pro skupinu Budimex jsou zvlášť důležité otázky v oblasti ESG týkající se pracovníků: BOZP, možnosti vzdělávání, rozvoje a etiky. Podle odborníků jsou tyto oblasti již mnoho let řešeny na vysoké úrovni.  V oblasti environmentu je uskutečňována řada aktivit na úrovni redukce emisí, OZE, cirkulární ekonomiky a dopravy. Společnost Budimex realizuje dlouhodobé projekty zaměřené na podporu mj. komunity v okolí prováděných staveb. Mezi vlajkové iniciativy Budimexu patří mj. Zóna rodičů, v rámci které buduje na dětských nemocničních odděleních zóny pro nejmenší pacienty a jejich rodiče, projekt Hello ICE, jehož cílem je zlepšit bezpečnost dětí na silnicích, nebo Budimex životnímu prostředí, což je projekt zaměřený na ekologii.

 

Federace polských podnikatelů je jedna ze tří největších organizací podnikatelské samosprávy a člen Rady sociálního dialogu. Federace polských podnikatelů je reprezentativní sdružení podnikatelů a člen Rady sociálního dialogu, jejímž primárním cílem je zajistit rozvoj a bezpečnost nejdůležitějších subjektů na polském pracovním trhu – zaměstnavatelů a zaměstnanců.

 

Členy poroty Ceny roku FPP jsou mj.: Beata Daszyńska Muzyczka – předsedkyně představenstva banky Bank Gospodarstwa Krajowego, Aleksandra Gren – člen představenstva společnosti Fiserv Polska, Gertruda Uścińska – předsedkyně představenstva pojišťovny Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Marek Kowalski – předseda FPP, Michał Mierzejewski – předseda představenstva PMI Polska, Arkadiusz Pączka – místopředseda FPP a Dariusz Blocher – ředitel skupiny Ferrovial pro Evropu.