Budimex.pl
CZ    

Budimex postaví část hraniční zdi mezi Evropskou unií a Běloruskem

Datum aktualizace: 5. ledna 2022
Budimex postaví část hraniční zdi mezi Evropskou unií a Běloruskem

Dne 4. ledna 2022 jsme po jednání, které jsme vedli s Ministerstvem vnitra a administrativy a Pohraniční stráží, podepsali smlouvu o výstavbě části zdi na hranici Evropské unie a Běloruska. Projekt bude realizován za tržních podmínek, protože jsme jednou z několika společností na polském trhu, která má odpovídající zdroje a zkušenosti, jež umožňují provedení takové zakázky profesionálně a ve stanoveném termínu. 

 

Máme potenciál a zkušenosti, abychom takový úkol dokončili ve stanovené lhůtě. V každém stavebním cyklu realizujeme více než 200 stavebních zakázek v jednotkové hodnotě až 2 mld. PLN. Jako společnost realizujeme nejsložitější stavební práce a inženýrské objekty v Polsku. V roce 2020 jsme realizovali největší protipovodňovou nádrž v Polsku, v Ratiboři s plochou 26,3 km2 a kapacitou 185 mil. m3. Práce provádíme s polským personálem inženýrů (5 000 osob) a vlastní stavební technikou (přes 500 kusů zařízení). K práci na území celého státu zapojujeme také polské subdodavatele a lokální podnikatele.

 

"Jsme si vědomi jedinečnosti této investice. Jsme na seznamu strategických společností z hlediska obrany státu. Pokud se vyskytnou zvláštní situace z hlediska bezpečnosti státu, máme povinnost jednat v jeho prospěch. Stejně jsme reagovali na výzvu, která se týkala výstavby provizorních nemocnic nebo dokončení silničních a železničních prací po jiných generálních dodavatelích, jež odstoupili od realizovaných smluv. Jsme také největší polskou stavební společností a je naší povinností podpořit tuto investici v rámci našich znalostí, kompetencí a možností vybavení. Tato investice je společným podnikem celé Evropské unie a jejím cílem je stabilizovat situaci na hranicích.“ – říká Artur Popko – Předseda představenstva společnosti Budimex.