Budimex.pl
CZ    

Budimex dokončil rekonstrukci klíčové etapy výstavby budovy ITC Varšavské technické univerzity

Datum aktualizace: 9. ledna 2023
Budimex dokončil rekonstrukci klíčové etapy výstavby budovy ITC Varšavské technické univerzity

Největší polský generální dodavatel dokončil klíčovou fázi rekonstrukce a rozšíření Institutu tepelné techniky Fakulty energetického a leteckého inženýrství Varšavské technické univerzity. Rekonstrukce zahrnuje celkem tři křídla – B, C a D, a dále nádvoří a požární trasu. Budimex zároveň tento projekt přihlásil do soutěže Stavba roku 2022. Plebiscit pořádá každoročně PZITB za účasti Ministerstva výstavby a Generálního úřadu stavebního dozoru.

 

Projekt, který Budimex realizoval, zahrnoval rekonstrukci dvou křídel - B, C, a dále nádvoří a požární trasy Varšavské technické univerzity. V současné době probíhají práce v budově D. Předchozí rekonstrukce probíhala pod dohledem zástupce památkového úřadu. Hodnota smlouvy činí 69,1 mil. PLN bez DPH. Investici financovala Varšavská technická univerzita a Ministerstvo školství.

 

Východní křídlo C si zachovalo svou funkci objektu pro výukové a výzkumné účely, především pro:

  • Oddělení chlazení a energetiky budovy,
  • Oddělení leteckých motorů,
  • Oddělení termodynamiky,
  • Oddělení racionálního využívání energie.

 

Rekonstrukce v rámci křídla C měla za cíl zavedení vhodného funkčního členění, vyplnění mezer a zavedení přehledného komunikačního systému. Jednalo se o vyčlenění nových místností, zavedení dvou schodišť a vytvoření nové chodby. Dříve prázdné místo ve střední části budovy vyplnily nové stropy, čímž vznikl komunikační prostor. V úrovni přízemí byly místnosti v hale rozšířeny o chodbu umístěnou podél východního průčelí budovy. Výrazné změny si vyžádaly vybourání stávajících nosných stěn a vybudování doplňkové konstrukce, na níž by spočívaly nové vodorovné dělicí prvky.

 

Křídlo D, které bude dokončeno do poloviny prosince 2023, bude zahrnovat:

  • laboratoře Oddělení energetických strojů a zařízení,
  • laboratoře Oddělení racionálního využívání energie,
  • jednotlivé laboratoře ZCHiEB a ZT,
  • dílnu se sociálním zázemím a šatnou,
  • přednáškové sály,
  • výstavní plochy.

 

Funkční uspořádání vyžaduje výrazné změny v oblasti prostoru haly D. Je nutné vybourat stávající zdi a zlikvidovat nefunkční schodiště v jižní části křídla. Na jeho místě byla navržena nová výtahová šachta pro osobní výtah. Druhý vertikální komunikační uzel je plánován ve východním vnitřním průčelí haly. Něco ze stávající technologie bude odstraněno, aby bylo možné zavést nové členění a funkční uspořádání. Ve střední části budovy jsou naplánovány nové stropy, které propojí různé úrovně v severní a jižní části křídla a navíc vytvoří prostor pro výstavu sady originálních prvků výukové mini elektrárny v otevřeném, dvoupodlažním prostoru haly. Takto navržené řešení vnitřní komunikace umožňující průchod do dvoupodlažní haly určené pro expozici Lavalovy turbíny a mostového jeřábu umožní realizaci myšlenky naučné trasy, která povede přes další prostory sálu s výstavou historických technických zařízení.

 

V rámci I. etapy byly realizovány práce na rekonstrukci haly C a přístavbě zastřešeného nádvoří s ochozem kolem stávající auly TC-1 na úrovni 1. patra. Ze základního rozsahu prací byla vyřazena chladící věž uprostřed nádvoří a rekonstrukce objektu bývalé vrátnice, kromě nutné rekonstrukce střechy. II. etapa zahrnuje i interiér jednopatrové budovy na úrovni střechy s nezměněnou funkcí - nadále zde bude fungovat Laboratoř měření ionizujícího záření, která je součástí ZMUE.

 

Přístavba vznikla zastřešením stávajícího nádvoří mezi křídly C a D a posluchárnou B. Další funkce byly umístěny uvnitř. V rámci propojení tohoto prostoru se stávajícím předním křídlem jsou na obou stranách posluchárny v úrovni 1. patra zřízeny chodníky, čímž v této části vzniká další podlaží.

 

Budimex zároveň vybral rekonstrukci budovy ITC Varšavské technické univerzity do celostátní soutěže „Stavba roku“ 2022. Plebiscit se koná od roku 1989 a podporuje široce pojímané stavebnictví. „Stavba roku“ se díky své bohaté tradici stala jedním z nejprestižnějších počinů polského stavitelství. Generální dodavatel úzce spolupracuje s univerzitou a jejími studenty - již několik let v rámci spolupráce organizuje stáže na svých stavbách. Doposud se stáže v Budimexu zúčastnilo 25 studentů Varšavské technické univerzity.