Budimex.pl
CZ    

Banka BGK poskytla společnosti Budimex úvěr ve výši 45 mil. PLN na výstavbu farmy větrných elektráren

Datum aktualizace: 27. ledna 2023
Banka BGK poskytla společnosti Budimex úvěr ve výši 45 mil. PLN na výstavbu farmy větrných elektráren

Magnolia Energy, účelová společnost Budimexu založená pro realizaci projektu výstavby větrné farmy sestávající ze 2 turbín s celkovým výkonem do 7 MW získala projektové financování od banky Bank Gospodarstwa Krajowego. Jedná se o další fázi rozvoje investic skupiny Budimex do obnovitelných zdrojů energie.

 

Dne 26. ledna 2023 byla uzavřena smlouva o úvěru ve výši 45,3 mil. PLN, který bude splácen během dalších 15 let fungování větrné farmy. Tento úvěr umožní financování výstavby a instalace dvou větrných turbín a zřízení elektrické přípojky. Tato stavba bude realizována ve Velkopolském vojvodství, nedaleko Hnězdna.

 

Financování je založeno na dlouhodobé smlouvě o nákupu elektrické energie (PPA).

 

„Společnost Budimex spolupracuje s bankou Bank Gospodarstwa Krajowego na každodenní bázi v naší hlavní činnosti a jsme rádi, že můžeme tuto spolupráci rozšířit i do oblasti OZE,“ říká Zbigniew Kamecki, ředitel finančního odboru společnosti Budimex.

 

„V roce 2021 jsme se rozhodli využít naše investiční možnosti a vyhledat projekty obnovitelných zdrojů využitelné velikosti. Na začátku roku 2022 jsme získali první RTB (Ready-To-Build) projekt větrné elektrárny na pevnině s názvem Magnolia ve Velkopolském vojvodství. Do konce roku 2022 jsme naše portfolio rozšířili o další projekt fotovoltaickou farmu,“ říká Adam Skwarski, ředitel odboru investic a rozvoje ve společnosti Budimex a člen představenstva společnosti Magnolia Energy.

 

Společnost Budimex začala investovat do OZE v roce 2022 – vedle zájmu o zahraniční trhy a elektromobilitu se jednalo o jeden ze směrů diverzifikace aktivit skupiny Budimex.

 

Naším hlavním cílem v letošním roce je dokončit stavbu Magnolie (v první polovině letošního roku) a do konce roku dokončit druhý projekt – fotovoltaickou farmu.

 

Při zajištění financování těchto akcí radila advokátní kancelář Norton Rose Fulbright.

 

Banka BGK podporuje financování OZE

 

Financování větrné energetiky je v souladu se strategií banky Bank Gospodarstwa Krajowego pro roky 2021–2025. Jednou z jejích součástí je podpora rozvoje nízkoemisní ekonomiky. Banka tuto strategii naplňuje mj. prostřednictvím financování investic do obnovitelných zdrojů energie. Výroba energie s využitím nulových a nízkoemisních zdrojů je také jedním z cílů programu Strategická bezpečnost v BGK. Zapojení banky do procesu udržitelného rozvoje bylo v poslední době oceněno agenturou Sustainable Fitch, která ve svém hodnocení ESG udělila této bance známku „2“ (na stupnici 1–5, kde 1 znamená nejlepší hodnocení).

 

„Rozvoj větrné energetiky na pevnině znamená urychlení polské energetické transformace a řadu výhod pro ekonomiku – růst HDP, dodatečné příjmy pro místní samosprávy, rozvoj dodavatelských řetězců nebo nová pracovní místa. Financování právě takových projektů je v souladu s posláním banky BGK, kterým je podpora udržitelného, sociálně-ekonomického rozvoje Polska. Zejména v současné geopolitické situaci je velmi důležité zvyšování energetické bezpečnosti naší země, a to výstavbou bezemisních energetických zdrojů, např. s použitím technologií větrných elektráren. Naší rolí, jako polské rozvojové banky, je podpora financování polských společností, díky čemuž se zvýší podíl OZE v energetickém mixu naší země,“ řekl Dariusz Szwed, člen představenstva banky Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Větrné elektrárny se v loňském roce podílely 13 % na celkovém instalovaném výkonu celé národní energetické soustavy a 36 % na výkonu z obnovitelných zdrojů energie. Elektrická energie vyrobená v moderních větrných elektrárnách se vyznačuje nejnižšími jednotkovými výrobními náklady (LCOE).