Budimex.pl
CZ    

Práce na stavbě úseku S5 Nowe Marzy - Dworzysko jsou ve druhé polovině

Datum aktualizace: 27. října 2021
Práce na stavbě úseku S5 Nowe Marzy - Dworzysko jsou ve druhé polovině

Postup prací na úseku S5 Nowe Marzy – Dworzysko realizovaných Budimexem již přesáhl 50 %. Stavební práce se soustřeďují na hlavní komunikaci, aby byla co nejdříve zajištěna maximální průjezdnost nové trasy. Práce na hlavní silnici plánujeme dokončit v létě 2022. Celá investice bude předána do konce roku 2022–v souladu se smluvním termínem.

 

Smlouvu na realizaci tohoto úseku podepsal Budimex s investorem – Generálním ředitelstvím státních silnic a dálnic v Bydhošti v dubnu 2020. Práce probíhají na úseku rychlostní silnice S-5 od křižovatky Nowe Marzy (bez křižovatky) po křižovatku Dworzysko (s křižovatkou), jehož délka je 23,3 km.

 

Budimex pokračuje v práci po jiném generálním dodavateli, který dokončil pouze část prací (29 %). Smluvní termín dokončení stavby je 22 měsíců bez zimních měsíců.

 

Rozsah prací na S5 – Nowe Marzy - Dworzysko:

Rozsah prací týkajících se mostů – základní informace:

Dohromady 38 mostních objektů.

Nové objekty: 4.

Objekty k rekonstrukci: 20 (včetně čtyř objektů na trase S5 s demolicí starého a výměnou oblouku na nový)

Objekty k dokončení: 14

Beton: 15 000 m3

Výztuž: 1500 tun oceli

Opěrné zdi: Vybudováno 6 500 m2 opěrných zdí.

Rozsah prací týkajících se silnice – základní informace:

Stavba 24km rychlostní silnice S5 včetně 5 křižovatek

400 tis. tun minerálních živičných směsí pro zalévání

Zabudování 520 tis. tun výkopů a 450 tis. tun násypů

Další základní informace:

Výstavba technologického kanálu o délce 24 km

Výstavba odvodňovacího systému dešťové vody a 28 retenčních nádrží

Budování systému řízení dopravy

Výstavba napájecího zdroje a osvětlení pro 5 silničních křižovatek