Budimex.pl
CZ    

Komentář Artura Popko – předsedy Budimex Group k finančním výsledkům po třech čtvrtletích roku 2021.

Datum aktualizace: 27. října 2021
Komentář Artura Popko – předsedy Budimex Group k finančním výsledkům po třech čtvrtletích roku 2021.

S dosaženými výsledky za tři čtvrtletí jsme spokojeni. Navzdory obtížným tržním podmínkám jsme zaznamenali nárůst hrubého zisku Skupiny v ve stavebnictví a službách z 230 milionů PLN za tři čtvrtletí roku 2020 na 389 milionů PLN ve třech čtvrtletích roku 2021 se současným zlepšením ziskovosti z 4,1 % až 7,0 %. Tento dobrý výsledek je efektem zlepšení výsledku stavební a servisní části a také vypořádání výsledku z transakcí mezi stavebním a developerským segmentem ve výši 68 mil. PLN v souvislosti s prodejem Budimexu Nieruchomości – říká Artur Popko – předseda představenstva Budimex

 

BUDIMEX GROUP               Výkaz zisků a ztrát

 

(mln. PLN)                             1. – 3. čtv. 2021         1. – 3. čvt, 2020         r/r

                                                                                   Srovnání

Prodej                                     5 534                          5 617                          - 1,5 %

 

Provozní zisk                            416                             253                            64,7%

% prodeje                                 7,5%                            4,5%                          3,0%pb.

 

Hrubý zisk                                389                             230                            69,4%

% prodeje                                 7,0%                            4,1%                           2,9%

 

Čistý zisk                                  833                             265                          214,9%

% prodeje                                 15,1%                         4,7%                         10,3%

 

Pokračující aktivity                 313                             167                             87%

Ukončené aktivity                   521                               98                           433%

 

 

Zaznamenali jsme mírný pokles tržeb Skupiny, přestože tržby v segmentu služeb se zvýšily o 30,8 % a v oblasti stavebnictví poklesly o 7,1 %. Několik důležitých zakázek v oblasti komunikací je v současné době ve fázi projektování nebo čekáme na vydání povolení k realizaci silniční investice, takže výroba na takovýchto zakázkách je relativně malá.

 

Stavební a montážní výroba za tři čtvrtletí roku 2021 (v běžných cenách) se meziročně zvýšila o 4,9 % ze 73,7 miliardy PLN v roce 2020 na 77,4 miliardy PLN v roce 2021. V segmentu staveb prodaná produkce se zvýšila o 3,4 %, zatímco v segmentu infrastruktury o 6,4 %.

 

 

STAVEBNÍ SEKTOR                       STATISTICKÉ ÚDAJE (mld. PLN)

 

                                                           1. – 3. čtv. 2021         1. – 3. čtv. 2020         r/r

 

Prodaná produkce                              77,4                            73,7                            4,9%

 

Stavby                                                38,3                            37,0                            3,4%

podíl                                                   49,5%                         50,2%                         -0,7% pb.

 

Inženýrství                                         39,1                            36,7                            6,4%

- silnice                                              13,2                            13,4                            -1,4%

 - železnice                                        5,1                              5,1                              0,7%

podíl                                                   50,5%                         49,8%                         0,7% pb.

 

 

Tržby stavebního segmentu skupiny Budimex dosáhly 5 118 milionů PLN (-7,1 % r/r), přičemž došlo k zlepšení hrubé ziskovosti z 3,5 % na 4,9 %.

 

 

TAVEBNICTVÍ                   Výkaz zisků a ztrát

 

(mln. PLN)                             1. – 3. čtv. 2021         1. – 3. čvt, 2020         r/r

                                                                                  

Prodej                                     5 118                          5 512                          - 7,1 %

 

Provozní zisk                         278                                211                          32,1%

% prodeje                               5,4%                           3,8%                           1,6%pb.

 

Hrubý zisk                             251                             191                             31,5%

% prodeje                               4,9%                           3,5%                           1,4%

 

Portfolio objednávek             14 021                        12 686                           9,0%

 

Kontrakty                                 5 879                          7 019                        -16,1%

 

 

Rozsah realizovaných tržeb za devět měsíců letošního roku je o 7,1 % nižší než loni ve stejném období. Za zmínku stojí, že dynamika poklesu ve třetím čtvrtletí byla již pouze -1,9 % ve srovnání se třetím čtvrtletím předchozího roku. Dynamika změny je pod tržním indexem, který aktuálně činí 4,9 %.

 

Hrubá ziskovost segmentu stavebnictví dosáhla 4,9 % a byla vyšší než ve stejném období předchozího roku, kdy dosahovala 3,5 %. Stejně jako v předchozích dvou čtvrtletích pociťujeme výrazný nárůst cen materiálů, nicméně díky mechanismům dílčí indexace a naší politice zajišťování cen klíčových sortimentů se nám na většině projektů daří udržet původně předpokládanou smluvní marži.

 

Od ledna do září 2021 jsme získali zakázky za 5 879 milionů PLN, přičemž v „čekárně“ máme další zakázky za více než 1 miliardu PLN, z nichž největší je úsek rychlostní silnice S10 Bydhošť – Toruň v hodnotě 333 milionů PLN. To je nižší úroveň než před rokem, ale naší prioritou, jako vždy, je udržet ziskovost zakázek. Na konci září 2021 dosáhla hodnota portfolia zakázek 14 021 milionů PLN.

 

Skupina Budimex zakončila třetí čtvrtletí roku 2021 s hotovostí ve výši 2,8 miliardy PLN. V červnu jsme již 13. rok v řadě vyplatili dividendu ve výši 426 milionů PLN, což je 16,70 PLN na akcii. Letos, 18. října, jsme také vyplatili zálohovou dividendu za rok 2021 ve výši 14,90 PLN na akcii (přes 380 milionů PLN).

 

V období leden-září 2021 skupina FBSerwis výrazně zvýšila své tržby a hrubý zisk. 

 

SLUŽBY                                Výkaz zisků a ztrát

 

(mln. PLN)                             1. – 3. čtv. 2021         1. – 3. čvt, 2020         r/r

                                                                                  

Prodej                                     564                             431                             30,8 %

 

Provozní zisk                         78                               54                               44,9%

% prodeje                               13,9%                         12,5%                         1,4%pb.

 

Hrubý zisk                             78                               31                               54,7%

% prodeje                               13,9%                         11,7%                         2,1%

 

 

Dynamika tržeb v oblasti služeb dosáhla 30,8 %. Výnosy skupiny FBSerwis, která je klíčovým aktivem v tomto segmentu, dosáhly 561 milionů PLN a ve srovnání s předchozím rokem vzrostly o 30,6 %, což bylo důsledkem vyšších objemů v úseku odpadového hospodářství. Hrubý zisk pak dosáhl 75 milionů PLN ve srovnání s 52 miliony PLN ve stejném období předchozího roku.

 

V září 2021 vyhrály společnosti ze skupiny FBSerwis Group další výběrové řízení na zpracování odpadů města Varšava. Neustále zvyšujeme ekonomický potenciál skupiny FBSerwis, a to i investicemi do rozšíření stávajících zařízení na zpracování odpadu a skládek. Akviziční projekty jsou rovněž prováděny samostatně, což umožní zvýšit rozsah operací skupiny. V tuto chvíli hledáme společnosti, které nám pomohou realizovat a zároveň zvýšit prodej tak, abychom v roce 2025 dosáhli 1 miliardy PLN při zachování úrovně marže.

 

Třetí čtvrtletí roku 2021 končíme s portfoliem zakázek na rekordní úrovni 14 miliard PLN. Analýzou aktuálního portfolia a našeho pracovního harmonogramu máme šanci zakončit rok s lepší dynamikou tržeb z prodeje oproti výsledku po třech čtvrtletích.

 

Po zohlednění smluv v „čekárně“, které plánujeme podepsat v následujících měsících, máme z velké části zajištěné práce do konce roku 2023, proto k novým nabídkám přistupujeme selektivně, spolehlivě a zodpovědně kalkulujeme odhady nákladů, zejména v prostředí dynamicky se měnících cen. 

 

Pozorně sledujeme vývoj v oblasti fondů EU, které jsou pro stavební investice klíčové. Věříme, že jednání o přidělení prostředků z Fondu obnovy budou úspěšná a budeme se moci nadále podílet na realizaci stavebních projektů v Polsku spolufinancovaných z fondů EU.

 

Poslední čtvrtletí přinesla výrazné zvýšení cen materiálů, se kterými se stavební trh musí potýkat. Proto se zaměřujeme na kontrolu nákladů, která umožní minimalizovat dopad negativních tržních faktorů a v důsledku toho dosáhnout ziskovosti nad tržní poměry. Pozitivně hodnotíme vliv valorizačních doložek, které alespoň částečně kompenzují nárůst cen materiálu. To může zachránit mnoho menších společností před bankrotem.

 

Ve třetím čtvrtletí jsme dosáhli interně přijatých cílů v oblasti zahraniční expanze na sousední trhy, tedy německý, slovenský a český. Na těchto trzích jsme založili účelové společnosti. Na německém trhu jsme na prvním místě v jednom z výběrových řízení a čekáme na výběr naší nabídky. Očekáváme, že první smlouvy budou podepsány v roce 2022. 

 

Analyzujeme možnosti vstupu do nových projektů, včetně solárních a větrných farem, kde již máme zkušenosti jako generální dodavatel. V současné době jednáme s několika společnostmi, se kterými bychom chtěli spolupracovat, a to jak realizací hotových projektů, tak nákupem projektů v určitých fázích, což by nám umožnilo objevit se na trhu zelené energie jako investor.

 

Skupina Budimex dále investuje do inovativních technologií, včetně zelených technologií, tedy snižování uhlíkové stopy, efektivního nakládání s odpady, krátkodobého a dlouhodobého skladování energie, výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie. Prověřujeme možnosti využití umělé inteligence v oblasti rozpoznávání a analýzy obrazu, abychom zcela eliminovali potenciálně náhodné události při práci strojů a stavbě. V říjnu spouštíme program Budimex Startup Challenge. Hledáme mladé firmy, které sdílejí hodnoty podobné těm našim a chtějí modernizovat stavebnictví.

 

Navzdory obtížnému prostředí dodržujeme smluvní závazky a plníme svěřené úkoly v souladu s ustanoveními při zajištění kvality a dodržování nejvyšších ekologických a sociálních standardů. Nedávno bylo naše úsilí oceněno oceněním v soutěži Sustainable Economy Diamonds v kategorii Sustainable Construction Leader. Získali jsme také hned pět ocenění Stavba roku 2020, nejvíce ze všech generálních dodavatelů.