Budimex.pl
CZ    

Novinky

Budimex a KZN Rail zahajují výstavbu základny Malopolských drah

1. října 2021 zástupci konsorcia Budimex a KZN Rail spolu se zástupci investora – samosprávy Malopolského vojvodství; a konečného příjemce investice – Malopolských drah (Koleje Małopolskie), zahájila výstavbu technické infrastruktury v hodnotě více než 92 milionů PLN pro základnu kolejových vozidel v Krakově.

Pět cen pro Budimex na galavečeru Stavba roku 2020

Budimex získal až pět ocenění Stavba roku 2020, známých také jako stavební Oscary. Polský svaz stavebních inženýrů a techniků ocenil nejlepší stavby v Polsku z hlediska inženýrství, dokončené v roce 2020.

Shrnutí letošního programu studentských stáží Akademia Budimex

Budimex více než 12 let podporuje studenty, kteří chtějí začít kariéru ve stavebnictví, mj. prostřednictvím placené praxe v rámci programu Akademia Budimex. Letos v červnu skončil její další ročník. Co si tentokrát připravil pro své učně polský lídr stavebního trhu?

Práce na druhé části stavby vodní cesty spojující Viselský záliv s Gdaňským zálivem nabírají na obrátkách

V současné době zhotovitel zahájil práce související se zpevněním podloží silnice vedoucí k mostu, který vznikne v Nowakowě. Probíhají také práce na přípravě technologických komunikací a přípravě staveniště z hlediska logistiky.

Budimex převzal nejnovější podbíječku UNIMAT

Během mezinárodního veletrhu TRAKO 2021 byl oficiálně představen a předán společností Budimex Kolejnictwo S.A. nejnovější podbíjecí stroj UNIMAT 09-4x8 / 4s Dynamic od firmy Plasser & Theurer. Slavnostního předání se zúčastnili Max Theurer, majitel Plasser & Theurer, a Jarosław Żyliński, předseda Budimex Kolejnictwo S.A.

Nová „rychlostní silnice“ ze staré cesty – první takový úsek silnice v Polsku

Budimex je společnost, která pečuje o přírodní prostředí a efektivně využívá přírodní zdroje. Po mnoho let investuje a podílí se na snižování uhlíkové stopy během stavebních prací. Jednou z aktivit, která podporuje oběhové hospodářství, je opětovné použití regenerovaného asfaltu při výrobě asfaltových směsí.

Artur Pielech – předseda FBSerwis –se stal členem představenstva Budimex SA

Artur Pielech, předseda FBSerwis byl dozorčí radou Budimex SA jmenován do funkce člena představenstva Budimex SA

Stavba úseku S5 Ornowo - Wirwajdyse přehoupla do druhé poloviny

Stavba rychlostní silnice S5 v úseku Ornowo-Wirwajdy je za polovinou. Práce prováděné společnosti Budimex na úseku mezi Ostródou a Iławou na této rychlostní silnici jsou v předstihu

Další bezpečný přechod pro chodce od Budimexu

Budimex u příležitosti začátku školního roku pokračuje v pilotním projektu malování 3D přechodů. V Boguszów-Gorce byl právě vybudován další trojrozměrný přechod pro chodce, realizovaný v rámci programu Hello ICE – Budimex pro děti. Po Bartoszycích, Lesznowole, Miechowě, Sanoku a Čenstochové se jedná o šesté město v Polsku, které toto řešení, jež získává na popularitě, testuje