Budimex.pl
CZ    

Novinky

Podpis smlouvy na výstavbu Vojenské klinické nemocnice v Krakově

Dne 8. listopadu podepsala společnost Budimex s objednatelem 5. Vojenskou klinickou nemocnicí s poliklinikou SP ZOZ v Krakově smlouvu na výstavbu nemocničního bloku s operačními sály, nemocničními odděleními, diagnostickým a laboratorním zázemím a rehabilitací, včetně dodávky vybavení.

Budimex zahájil výstavbu obchvatu Osvětimi

Dne 7. listopadu 2022 došlo k symbolickému výkopu lopatou a zahájení prací na devítikilometrovém obchvatu Osvětimi, který buduje společnost Budimex. Součástí této stavby bude také realizace silnice 44 třídy GP, tvořící obchvat Osvětim a navazující na rychlostní silnici S1 Mysłowice – Bielsko-Biała v oblasti uzlu Osvětim.

Stavební práce na železniční stanici ve městě Ełk se blíží k polovině

Po 9 měsících dosáhl postup modernizace stanice ve městě Ełk 40 %. Na stavbě denně pracuje průměrně asi 140 strojů a téměř 400 lidí.

Nejkrásnější obchvat v Polsku byl uveden do provozu

Budimex uvedl do provozu šestikilometrový obchvat Wałbrzychu. Vede v hornaté oblasti Valbřišských hor asi 500 metrů nad mořem a umožňuje objet centrum města po státní silnici č. 35 (státní hranice –Vratislav). Investory jsou: město Wałbrzych a Generální ředitelství silnic a dálnic, pobočka Vratislav. Stavba je spolufinancována Evropskou unií.

Intermodální uzel Rumia Janowo byl dokončen v předstihu

26. října, tedy jeden měsíc před termínem Budimex dokončil a předal k užívání komunikační uzel Rumia Janowo v Pomořanském vojvodství. Investorem bylo město. Při otevření tohoto uzlu se shromáždilo několik stovek obyvatel, vedení okresu Wejherowo a Pomořanského vojvodství s maršálkem Mieczysławem Strukem na čele.

Komentář předsedy představenstva společnosti Budimex S.A. Artura Popeka k hospodářským výsledkům skupiny Budimex za tři čtvrtletí roku 2022.

Skupina Budimex dosáhla provozní zisk na úrovni 417 mil. PLN při rentabilitě 6,5 %, přičemž v prvním kvartálu tohoto roku dosáhla provozní rentabilita úroveň 3,6 %, ve druhém a třetím čtvrtletí pak 7,4 %, respektive 7,7 %.

Postup prací na nádraží Czechowice-Dziedzice

Pokračují práce na železniční stanici Czechowice-Dziedzice. Aktuálně společnost Budimex realizuje v rámci zakázky výstavbu nástupiště č. 2, pokládku čtyř hlavních kolejí, čtyř pomocných kolejí a osmi vedlejších kolejí na severní straně stanice. Kromě toho probíhá montáž výhybek na východním a západním zhlaví stanice. Celkově bylo již realizováno 77% prací. Práce probíhají podle harmonogramu.

Zahájení modernizace železniční stanice Toruń Wschodni

Společnost Budimex podepsala smlouvu se společností PKP S.A. na realizaci investice s názvem „Rekonstrukce železniční stanice Toruń Wschodni“. Projekt bude realizován v rámci investiční zakázky s názvem „Modernizace železniční trati č. 353 v úseku Toruň Główny – Toruň Wschodni spolu s nádražní infrastrukturou a výstavba nových železničních stanic v Toruni – BiT City II“.

S17 Zamość Východ- Zamość Jih. Společnost Budimex podepsala smlouvu s organizací GDDKiA (Generální ředitelství státních silnic a dálnic) na návrh a realizaci

Čtrnáctého října byla uzavřena smlouva mezi společností Budimex S.A. a Generálním ředitelstvím státních silnic a dálnic, pobočka Lublin, na projektování a výstavbu rychlostní silnice S17 Piaski-Hrebenne, úsek 6: křižovatka Zamość Wschód - křižovatka Zamość Południe, v délce přibližně 12,4 km. Smlouvu podepsali Artur Popko, předseda představenstva společnosti Budimex, a Mirosław Czech, ředitel lublinské pobočky Generálního ředitelství státních silnic a dálnic, za přítomnosti místopředsedy vlády - ministra pro státní majetek Jacka Sasina, ministra pro infrastrukturu Andrzeje Adamczyka a generálního ředitele společnosti Generální ředitelství státních silnic a dálnic Tomasze Żuchowského.

Jednání s ukrajinskými podniky a správou o spolupráci

Pátého října letošního roku se pod názvem Evropa-Polsko-Ukrajina konala ekonomická konference o hospodářské spolupráci mezi Polskem a Ukrajinou v rámci obnovy země po válce s Ruskem. Rebuild Together. Jednání se zúčastnilo asi 500 hostů.

Povolení k realizaci silniční investice pro metropolitní obchvat Trojměstí

Třetího října předal pomořanský vojvoda Dariusz Drelich investorovi, Generálnímu ředitelství státních silnic a dálnic, pobočka Gdaňsk, povolení k realizaci silniční investice (ZRiD), které umožňuje zahájit projektování a výstavbu obchvatu Trojměstí (OMT). Rozhodnutí převzala Kinga Gierlachová - ředitelka pobočky Generálního ředitelství státních silnic a dálnic v Gdaňsku - za přítomnosti Marcina Horaly - státního tajemníka Ministerstva fondů a regionálního rozvoje.

Za roku 2021 Budimex získal 7 Stavebních Oskarů

Stavby, jejichž generálním zhotovitelem byla společnost Budimex, získaly až 7 ocenění v soutěži „Stavba roku 2021“, která je označována také jako Stavební Oskaři. Polské sdružení inženýrů a techniků ve stavebnictví ocenilo z inženýrského hlediska nejlepší stavby dokončené v Polsku v roce 2021.

Budimex získal cenu za udržitelný rozvoj

21. září získal Budimex Cenu roku Federace polských podnikatelů – Lídr udržitelného rozvoje. Cenu za společnost převzal Artur Popko, předseda představenstva Budimex S.A.

Dokončili jsem konstrukci Offshore centra Námořní univerzity Gdyně

Na Offshore centru Námořní univerzity Gdyně, které vzniká v Gdaňsku, byla umístěna tradiční glajcha, která symbolizuje dosažení nejvyššího bodu stavby.

Tunely, železnice, tramvaj a řeka – zprovoznění Lagiewnické trasy v Krakově

Společnost Budimex dokončila výstavbu Lagiewnické trasy, jedné z nejdůležitějších investic města Krakova v posledních letech. V rámci zakázky v hodnotě přibližně 680 mil. PLN uvedl největší polský generální dodavatel do provozu 3,5 km dlouhou trasu. Stavební práce začaly v červenci 2018 a trvaly do června 2022.

Obchvat Smolajn dokončen před plánovaným termínem

19. srpna 2022, dva měsíce před smluvním termínem, zprovoznila společnost Budimex obchvat Smolajn na státní silnici č. 51. Smlouva na tento úkol s olštýnskou pobočkou Generálního ředitelství státních silnic a dálnic byla podepsána 17. prosince 2020 a práce byly zahájeny v dubnu 2021. Jedná se o první dokončený obchvat v rámci vládního programu výstavby 100 obchvatů v letech 2020–2030.

Postup prací při modernizaci železničního uzlu Port Gdynia

10. srpna 2022 společnost Budimex předala do provozu úsek P1 v rámci realizace kontraktu „Zlepšení železničního přístupu k přístavu Gdyně“. Dokončené práce výrazně zlepšily přístup k nábřeží přístavu (nizozemské, švédské, slezské a francouzské části), což má klíčový význam pro zkvalitnění železniční dopravy v přístavu Gdyně. Plánovaným termínem dokončení kontraktu, včetně certifikace a přejímek, je 31. srpen 2023. Investorem je společnost PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Postup prací na výstavbě II. etapy vodní cesty: Viselský záliv – Gdaňský záliv

Pokračují práce na druhé etapě stavby vodní cesty spojující Viselský a Gdaňský záliv. Smlouva mezi investorem – Námořním úřadem v Gdyni – a realizátorem – firmou Budimex SA – byla podepsána v dubnu minulého roku. Hodnota kontraktu přesahuje částku 574 mil. PLN a předpokládaná doba jeho realizace je 24 měsíců.

Smlouva o výstavbě sportovní a zábavní haly ve městě Ziębice je podepsána

9. srpna 2022 společnost Budimex uzavřela s Obcí Ziębice smlouvu o výstavbě sportovní a zábavní haly v obci. Tato investice má umožnit organizaci volejbalových, basketbalových a házenkářských utkání. Kromě toho se v hale budou konat tréninky a také koncerty a další kulturní akce.

Podepsání smlouvy o rozšíření pracoviště Centra informatiky Ministerstva financí

4. srpna 2022 podepsala společnost Budimex smlouvu s Centrem informatiky Ministerstva financí na rozšíření pracoviště v Radomi. Tato stavba zajistí rozvoj a vznik dalších služeb pro firmy využívající digitální nástroje a další centralizaci a konsolidaci systémů ministerstva.